Mercer: Multinationals onvoorbereid op problemen zorg

13 mei 2011 Consultancy.nl

Europese multinationals moeten spoedig hun beleid aangaande zorgverzekeringen professionaliseren. Zonder actie lopen zij het risico te worden getroffen door escalerende kosten en kan het beleid in strijd zijn met wettelijke voorschriften.

Net als Nederland heeft ieder ander Europees land te kampen met druk op de gezondheidskosten. Zij worstelen met de problemen van de vergrijzing, de toenemende vraag naar gezondheidszorg en stijgende medische kosten. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt nu veelal gelegd op werkgevers en individuele werknemers. Rick Wijsman, Senior Consultant Health&Benefits bij Mercer Nederland: "We adviseren multinationals én nationale werkgevers sterk om de manier waarop zij de kosten rondom gezondheidszorg managen aan te pakken. Over het algemeen zijn er geen specialisten op dit vlak aanwezig binnen de organisatie en worden dit soort zaken uitbesteed aan lokale administratief- of HR-medewerkers. Dit kan zeker in deze tijd met veranderende regelgeving voor veel problemen zorgen."

Regionale commissie
De onderzoekers geven aan dat multinationals een regionale commissie moeten instellen, voorgezeten door de regionale arbeidsvoorwaardenmanager van de grootste markt. Deze commissie moet twee keer per jaar samen komen. Zij moeten corporate beleid formuleren, richtlijnen om kosten te managen vaststellen en de lokale regelgeving in ogenschouw houden. De daadwerkelijke uitvoer van de strategie en de onderhandeling met dienstverleners moet worden behandeld op lokaal niveau, per land.

Nieuwe onderhandelingsvoorwaarden
De meest respondenten zijn momenteel op zoek naar mogelijkheden om de zorgkosten te verminderen door herstructurering van diensten of onderhandelingsvoorwaarden met zorgaanbieders zoals privé-ziekenhuizen en apotheken. Sommige landen willen dekking en toegang verbeteren door de doelgroep die zorg ontvangt te vergroten. Dit kan door verzekeringsprogramma's in de publieke sector of particuliere verzekeringsmaatschappijen. Anderen breiden het aanbod van zorgaanbieders uit zodat er meer keuzevrijheid voor de consument ontstaat, verbeteren de toegang tot zorgspecialisten en verbeteren de kwaliteit van zorg in het algemeen.

Nieuws

Meer nieuws over