Mercer: Directeur rijdt het liefst een Audi A6

27 juli 2010 Mercer

Door de economische teruggang en achterblijvende bedrijfsresultaten houden veel multinationals hun leaseregeling tegen het licht. Het feit dat de leaseregeling een belangrijke rol speelt binnen het totale arbeidsvoorwaardenpakket én bij het werven en behouden van personeel speelt hierbij een ondergeschikte rol. Dit blijkt uit het Mercer International Car Policies onderzoek. Uit het onderzoek blijkt verder dat de gemiddelde aanschafprijs van een lease-auto voor een directielid in Nederland € 50.000,- is.

 • 93% van de Nederlandse multinationals heeft een leaseregeling.
 • De gemiddelde aanschafprijs in Nederland van een lease-auto voor een directielid is € 50.000,-.
 • De hoogste gemiddelde aanschafprijs van een lease-auto in Europa voor een directielid is te vinden in Denemarken (€ 63.802,-), de laagste in de Roemenië (€ 22.630,-).
 •  

  “Het beschikbaar stellen van een auto van de zaak is al heel lang een secundaire arbeidsvoorwaarden die vanuit overwegingen van mobiliteit en relatief fiscaal voordeel steeds populairder is geworden,” aldus Antoni van Huissteden, persvoorlichter bij Mercer. “Maar nu zien we dat multinationals temidden van de economische teruggang hun autobeleid opnieuw gaan bekijken in hun voortdurend streven de kosten in de hand te houden.”

  Europa
  De auto van de zaak komt in de meeste landen van Europa veelvuldig voor. Zo hebben alle multinationals in Slovenië een leaseregeling, gevolgd door België (99%) en Hongarije (99%). Ook in landen als Frankrijk, Griekenland, Tsjechië, Finland, Duitsland en Polen is de auto van de zaak populair. In Nederland heeft 93% van de multinationals een leaseregeling. Het functieniveau is daarbij bepalend voor de mogelijkheden tot privé-gebruik. Waar privé-gebruik is toegestaan aan bestuursleden en senior managers, zien we in de lagere functieniveaus een beperking tot zakelijk gebruik, met name op salesniveau.

  De aanschafprijs per functieniveau loopt in Europa erg uiteen. In Denemarken en Rusland geldt voor een bestuurslid de hoogste aanschafprijs, respectievelijk € 77.235,- en € 62.311,-. In Bulgarije en Roemenië zijn de bedragen met € 30.676,- en € 33.629,- het laagst. Voor Nederland ligt de gemiddelde aanschafprijs van een lease-auto voor een bestuurslid op € 60.000,-.

  Van Huissteden merkt op: “Veel werkgevers in Europa vergoeden brandstof, onderhoud en verzekering. Een paar landen hanteren daarentegen het functieniveau als basis, waarbij sommige kosten niet worden vergoed.”

  Uit het onderzoek van Mercer komt verder naar voren dat in Nederland de onderstaande auto’s het meest populair zijn onder leaserijders:

   Bestuursleden  Directie  Senior
   Management
   Sales Professionals  Non-Sales
   Professionals
   Audi A6  Audi A6  Audi A4  VW Passat  Ford Focus
   BMW 5 Serie  Volvo V70  VW Passat  Audi A4   VW Passat   Nieuws

  Meer nieuws over