Mercer: dekkingsgraad pensioenfondsen is 91%

10 september 2010 Consultancy.nl

Vandaag blijkt of pensioenfondsen in de maand augustus nog meer klappen hebben gekregen. De verwachting is dat de sterk gedaalde rente en de opgeschroefde levensverwachting hun tol hebben geëist. Pensioenexperts en HR adviesbureaus voorspellen dat de dekkingsgraden, de mate waarin een pensioenfonds in staat is aan de verplichtingen te voldoen, nog verder zijn verslechterd.

HR consulting adviesbureau Mercer verwacht dat de actuele dekkingsgraad van alle zeshonderd pensioenfondsen gemiddeld uitkomt op 91 procent, waar een dekkingsgraad van 105 procent vereist is.

Als vandaag blijkt dat meer fondsen verder zijn weggegleden, heeft dat niet direct consequenties. Eind december is het officiële peilmoment waarna DNB  bepaalt welke fondsen nog meer actie moeten ondernemen. Die actie hoeft niet per se korten te zijn. Fondsen kunnen ook besluiten om de  premie te verhogen of ondernemingen kunnen een bedrag in hun eigen pensioenfonds storten.

Een lage dekkingsgraad in augustus al een belangrijk voorteken voor wat er later in het jaar kan volgen, zegt Marc Heemskerk van Mercer. ,,Als de dekkingsgraad van een fonds in augustus ver is gezakt, is het voor een fonds erg lastig om die in december weer omhoog te krijgen.''

Nieuws