Mercer: Aanvullende ziektekostenverzekering duurder

12 december 2011 Consultancy.nl

De premies voor de aanvullende ziektekostenverzekeringen stijgen in 2012 met gemiddeld 8,2%. De kwaliteit in dekking daarentegen stijgt met slechts 4,8%. De verhouding tussen prijs en kwaliteit daalt dus fors. Dit blijkt uit een onderzoek van Mercer onder 27 zorgverzekeraars in Nederland.

Groot verschil tussen premies aanvullende verzekering per zorgverzekeraar
Gemiddeld laten verzekeraars de premies van hun goedkopere aanvullende verzekeringen met € 13 per jaar stijgen, terwijl de premies van hun duurdere aanvullende verzekeringen met ongeveer € 35 per jaar omhoog gaan. De duurdere aanvullende verzekeringen stijgen gemiddeld niet alleen forser in prijs, de dekking stijgt ook minder snel dan die van de goedkopere aanvullende verzekeringen. Daarnaast is er een groot verschil tussen de diverse zorgverzekeraars. Verzekeraar Salland houdt de premies gelijk, terwijl Agis de aanvullende premies met maar liefst € 40 laat stijgen. Ramon van Bruchem, consultant bij Mercer: ‘Over het algemeen laten de goedkopere aanvullende ziektekostenverzekeringen een betere prijs-kwaliteitverhouding zien. Je kunt je dus afvragen of de extra dekking die de duurdere varianten bieden de hogere premie altijd wel waard zijn.’

Versobering dekking voor onder andere tandarts, brillen en lenzen
Het onderzoek wijst verder uit dat verzekeraars de dekking voor die onderdelen hebben versoberd waar doorgaans de meeste consumenten zich graag extra voor verzekeren - diverse therapieën, zoals fysiotherapie, en tandartskosten. De tandheelkundige dekking voor volwassenen in de aanvullende ziektekostenverzekeringen -voor zover die hier onder vallen- gaat gemiddeld met bijna 4,9% omlaag, terwijl de kwaliteit van de therapieën zelfs met 6,7% omlaag gaat. Er zijn op beide gebieden zelfs uitschieters van ruim boven de 20%. Van Bruchem: ‘Indien je ook de versobering van de basisverzekering in ogenschouw neemt, dan kan je in zijn algemeenheid spreken over verschraling van de zorgverzekering in 2012.’

Verschil in premie tussen jong en oud wordt groter
Verzekerden van 18 tot 45 jaar worden door ongeveer een kwart van de verzekeraars ontzien. Het verschil in premie met die van ouderen wordt in 2012 groter. Zo stijgen de premies voor oudere verzekerden met gemiddeld zo’n € 20, tegen gemiddeld € 12 euro bij jongere verzekerden. Van Bruchem: ‘Klaarblijkelijk laten verzekeraars de solidariteit tussen de leeftijdsgroepen varen. Jongeren kunnen dus geld besparen door zich aan te sluiten bij verzekeraars met “jongerenkortingen”. Anderen doen er verstandig aan om zich aan te sluiten bij een werkgeverscollectief. De kortingen die men binnen kan slepen variëren van 5% tot 20%. Werkgevers kunnen in dit kader dus een grote rol spelen.’

Het onderzoek van Mercer is gebaseerd op de Z-analyse die alle verzekeraars en prijsvergelijkers gebruiken bij de vergelijking van prijs en kwaliteit.

Nieuws

Meer nieuws over