Master studenten UU zoeken adviesbureau voor project

20 januari 2011 Universiteit Utrecht

Master studenten van de Universiteit Utrecht zoeken een consultancy project op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en/of materialen.

In het kader van het Master programma ‘Energy Science’ van de Universiteit Utrecht verzorgt de Universiteit Utrecht de cursus ‘Consultancy Project’. Het leerdoel van deze module is het leren opzetten en uitvoeren van onderzoek en advies op het gebied van energie en materialen. Het idee is dat studenten een bedrijf of instelling gaan adviseren hoe bijvoorbeeld efficiënter om te gaan met energie en materialen of onderzoeken wat de mogelijkheden zijn het toepassen van duurzame energie.

Voor 2011 is Universiteit Utrecht op zoek naar een adviesbureau die een klantvraag/ opdracht heeft op het gebied van duurzame energie, klimaat(beleid), energiebesparing en/of materialen.

De afgelopen jaren hebben studenten projecten uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers:

  • Albert Heijn: Onderzoek naar mogelijkheden voor energiebesparing in de supermarkt
  • Kennis Centrum Papier en Karton: Onderzoek naar energie- en materiaalbesparing in de keten van karton papier
  • IKEA: Onderzoek naar mogelijkheden voor energiebesparing in de IKEA vestigingen
  • AgentschapNL: Onderzoek naar de duurzaamheid van verschillende biobrandstoffen
  • Provincie Utrecht: energiebesparing in de gebouwde omgeving
  • Universiteit Utrecht: haalbaarheidsstudie biogas installatie
  • Yellow & Blue: In welke bedrijven kan venture capital het beste geïnvesteerd worden die energie-efficiënte producten ontwikkelen voor de gebouwde omgeving
  • HIER Klimaatcampagne: design van een Early Warning System voor nieuwe elektrische apparaten in huishoudens om energieverbruik en besparingsopties in kaart te brengen

Wat kunnen adviesbureaus verwachten?

Studenten werken in groepen van ca. 5 personen aan een project. Het project start dinsdag 26 april en duurt 10 weken. De studenten hebben het grootste gedeelte van het eerste jaar van het Master programma Energy Science achter de rug. Ze zijn uitstekend getraind in onderzoeksvaardigheden voor energie- en materiaalanalyse; hebben zich verdiept in thema’s als duurzame ontwikkeling energie- en klimaatbeleid en zijn bekend met de werking van verschillende (duurzame) energietechnologieën. Alle studenten hebben een technische of natuurwetenschappelijke achtergrond. De Universiteit Utrecht verzorgt de inhoudelijke begeleiding van het project.

Wat verwacht Universiteit Utrecht van de opdrachtgever?

Dat het adviesbureau zich inzet voor het formuleren van een goede onderzoeks/adviesvraag die relevant en uitdagend is voor de studenten. Daarnaast verwacht Universiteit Utrecht dat de opdrachtgever zich duidelijk presenteert als opdrachtgever tijdens de cursus en meewerkt aan het verstrekken van de nodige gegevens en informatie om het project goed uit te voeren. Ten slotte wordt er verwacht dat de opdrachtgever aanwezig is bij de presentatie van onderzoeksresultaten. De inhoudelijke begeleiding vindt in principe plaats door de Universiteit Utrecht. Elke inhoudelijke inbreng is natuurlijk welkom. 

En verder ...

Het is belangrijk dat het onderzoeksproject in groepsverband kan worden uitgevoerd. Het project moet dus enigszins op te delen zijn in aparte taken. Daarnaast moet een substantieel deel van het onderzoek een kwantitatieve analyse zijn.

Contactgegevens

Martin Junginger (coördinator van het Consultancy Project 2011)
Copernicus Institute / Utrecht University
Budapestlaan 6, NL - 3584 CD Utrecht
Tel +31-(0)30-2537613, H.M.Junginger@uu.nl
www.chem.uu.nl/nws / www.energyscience.uu.nl

Nieuws