Magnitude: Te veel inefficiente ICT projecten

18 januari 2008 Magnitude Consulting

De Algemene Rekenkamer heeft vastgesteld dat de Rijksoverheid jaarlijks "enige honderden miljoenen euro's" verspeelt aan inefficiënte ICT-projecten. Het ‘ICT-enthousiasme' dat hier volgens de Rekenkamer de oorzaak van is, is niet ongewoon. Ook in het bedrijfsleven worden miljarden verspild aan (ICT-)projecten.

Het grote verschil tussen bedrijfsleven en overheid is de besluitvorming en sancties op fouten. De markt is meedogenloos als geld wordt verspild. De geringste sanctie is ontslag van het (on)verantwoordelijk management, de sterkste sanctie is faillissement, of een class action. Als de overheid miljarden verspilt leidt dit zelden tot meer dan een krantenbericht.

Het is acceptabel dat sommige projecten mislukken. Ondernemen is risico nemen. Maar de overheid faalt onnodig in besluitvorming en het afleggen van verantwoording. Waar in het bedrijfsleven veel sneller de lampen op rood springen als een project uit de bocht vliegt, gebeurt het bij herhaling dat de overheid pas jaren nadat het kalf verdronken is de put dempt. En de daders zijn inmiddels vertrokken. Het recente parlementaire onderzoek naar misstanden in het onderwijs levert schrijnende voorbeelden.

Het wachten is op een enquête over de ov-chipkaart. Toch heeft de overheid een groot voordeel op het bedrijfsleven: maximale openheid van het Rijk leidt niet tot concurrentieproblemen. Door doelen en middelen van ICT-projecten transparant te maken helpt de overheid alle betrokkenen focus te houden. Er is geen noemenswaardig belang dat daarmee in het gedrang komt, terwijl het publieke belang in hoge mate wordt gediend.

Dr. Randy Lobry, Managing Director van organisatieadviesbureau Magnitude Consulting

 

Nieuws