Magnitude Consulting: beperkte marktwerking in zorg

08 december 2007 Magnitude Consulting

De marktwerking in de zorg krijgt haar beslag maar is beperkt om de volgende redenen:

  • Slechts 10% van de ziekenhuisbudgetten wordt eventueel geraakt door marktwerking.
  • Er is nog forse systeemschaarste. Zo hebben we in Nederland per hoofd van de bevolking de minste chirurgen en kinderartsen van Europa.
  • Prestaties en beloning zijn slecht afgestemd, zoals de vereveningsproblematiek. Zo drukt eerstelijnszorg (thuis) volledig op het eigen budget van verzekeraars, terwijl eerstelijnszorg goedkopere en betere zorg oplevert.
  • Verzekeraars zijn vaak nog druk met zichzelf in reorganisaties en fusies.
  • De overheid dwingt nog veel te weinig transparantie en vernieuwing af.

Hoe versnellen we verbetering in de zorg? De regering moet erkennen dat je een kind niet zonder zwemles in het diepe gooit. Regievoering en marktwerking ontstaan niet door een wetswijziging en de andere kant opkijken. Opgebouwde posities en belangentegenstellingen zijn groot en soms is het wachten op een doorbrekende partij, zoals de Etos de apothekersmarkt openbrak. Ambitieus en gericht beleid is nodig om alle spelers op weg te helpen en transparante keuzemogelijkheden te creëren. De verzekeraars kunnen de regierol niet alleen invullen. De overheid moet de zorgspelers faciliteren in hun samenspel op weg naar een betere, klantgestuurde zorg.

Dr. Randy Lobry, Managing Director van Magnitude Consulting

Nieuws

Meer nieuws over