Logica winnaar innovatieve bereikbaarheidsprijs

08 oktober 2010 Consultancy.nl

Management en ICT adviesbureau Logica is met het project ”Digitale wegeninformatie in de auto” door de jury beoordeeld als meest innovatieve manier om de bereikbaarheid in de regio Rotterdam en Haaglanden te verbeteren.

Onder toeziend oog van middagvoorzitter Jort Kelder gingen in totaal vijf indieners van innovatieve ideeën de strijd met elkaar aan voor de verkiezing meest innovatieve idee in Haaglanden en Regio Rotterdam.

Bij de digitale wegeninformatie krijgt de bestuurder in de auto via zijn telefoon (PDA) of navigatiesysteem informatie aangeboden over files, wegomleidingen en alternatieve routes. Door middel van GPS is bekend waar de auto rijdt en dus ook welke informatie nuttig kan zijn. Daarbij kan de bestuurder zelf kiezen of de informatie wordt getoond op een display of wordt gesproken. Het bedienen van de apparatuur tijdens het rijden is dus niet nodig. De overheid heeft deze informatie nu al beschikbaar op de digitale borden langs de weg, maar niet alle bestuurders nemen die informatie goed in zich op. Het gevolg is dat ze er ook niet naar handelen.

Marcel Konijn van Logica noemde het winnen van de innovatieve bereikbaarheidsprijs een bevestiging dat steeds meer mensen de informatie over de situatie op de wegen in de auto aangeboden willen krijgen. “Iedereen heeft tegenwoordig wel een telefoon en het wordt steeds meer als logisch ervaren dat deze op maat gesneden informatie in de auto wordt aangeboden.”

De winnaar ontvangt een financiële bijdrage van maximaal € 10.000 om het idee in een pilot in de praktijk te realiseren.

Andere indieners hadden innovatieve ideeën ingediend over Elektrische fiets, informatie over vrije parkeerplekken op straat, digitaal aansluiten bij onderwerpen over bereikbaarheid op onder andere fora en het op een innovatieve manier ter beschikking stellen van vergaderzalen door bedrijven. De ideeën hebben gemeenschappelijk dat ze op een andere wijze naar de huidige verkeersproblemen kijken en daar oplossingen voor zien. Het thema van de middag luidde dan ook “Kijk eens verder!”

Jury

De jury bestond uit mevrouw Baljeu, wethouder Verkeer en Vervoer gemeente Rotterdam en portefeuillehouder Verkeer en Vervoer stadsregio Rotterdam, mevrouw Van der Hee, Hoofdingenieur directeur Rijkswaterstaat Zuid-Holland, de heer Schoenmakers, voorzitter Kamer van Koophandel Rotterdam, de heer Smit, wethouder Verkeer en Vervoer gemeente Den Haag en portefeuillehouder Verkeer en Vervoer het stadsgewest Haaglanden, de heer Smith, manager Algemeen Ledenbelang van de ANWB, de heer Van der Steenhoven, directeur Fietsersbond en de heer De Vree, VNO-NCW West.

De prijs voor meest innovatieve idee is georganiseerd door BEREIK!

BEREIK! is een netwerkorganisatie waarin overheden, bedrijfsleven en consumentenorganisaties samenwerken om de bereikbaarheid in Haaglanden en de regio Rotterdam te verbeteren. De focus is gericht op snel te realiseren maatregelen. BEREIK! is daarnaast een proeftuin voor innovatieve projecten.

Nieuws

Meer nieuws over