Logica verbindt zich aan 'Nederland opent data'

21 september 2011 Consultancy.nl

ICT adviesbureau Logica heeft zich verbonden aan het samenwerkingsverband "Nederland opent Data" opgericht. Het samenwerkingsverband heeft als doel het creatieve MKB te stimuleren bij de ontwikkeling van diensten gebaseerd op Open Data. Open Data bestaat uit gegevens die beschikbaar zijn bij overheden en bedrijven en gebruikt mogen worden voor de ontwikkeling van diensten. Voor het MKB biedt het gebruik van open data de mogelijkheid dat nieuwe markten worden geopend en daarmee groeikansen ontstaan.

Uit diverse studies van adviesbureaus blijkt dat de markt voor open data in de gehele Europese Unie een potentiële waarde van 27 miljard euro heeft.

Bij data kan gedacht worden aan bijvoorbeeld verleende vergunningen, kadastrale gegevens, oude Polygoon-journalen of verkeersgegevens. Data die je vrij mag (her)gebruiken en verspreiden. Vaak zijn dergelijke data nu nog niet publiekelijk toegankelijk vanwege praktische, politieke of commerciële redenen. Door deze data beschikbaar te stellen, kan de MKB-sector eenvoudig en flexibel informatie uit verschillende bronnen combineren tot nieuwe innovatieve diensten.

Data Services Catalogus en drie pilots
Een van de eerste stappen zal zijn om een Data Services Catalogus worden ontwikkeld zodat MKB bedrijven weten welke Open Data beschikbaar is. Daarnaast zullen drie pilots worden uitgevoerd. Deze pilots zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe diensten voor gemeenten, een showcase voor online contentdistributie en een applicatie op het gebied van mobiliteit en openbaar vervoer. De pilots dienen als input voor de verdere ontwikkeling van een Open Data services platform.

De pilots worden uitgevoerd in de periode tot 1 januari 2013 waarbij regelmatig (tussentijdse) resultaten worden getoond.

Sponsors van Nederland opent Data
Het initiatief wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en is ontstaan vanuit het 'Service Innovation and ICT' (SII) programma'. Het initiatief zal zorgen voor meer open innovatie, een meer open overheid, nieuwe business modellen en co-creatie vanuit het MKB. Het Nederland opent Data consortium bestaat uit de volgende organisaties: Logica, Euclid Vision Technologies, GovUnited, IIP Create, IIP SAAS, Media Republic, Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, Talking Trends en Waag Society.

Nieuws