Logica ondersteunt NOC NSF Topsport Topics met ICT

17 november 2011 Consultancy.nl

Het initiatief Topsport Topics is begin november gelanceerd door het NOC-NSF. Topsport Topics is een ‘helpdesk’ dat beschikbaar wordt voor topsporters met als doel om topsport en wetenschap dichter bij elkaar te brengen. Management en ICT adviesbureau Logica is technische partner van het initiatief en heeft NOC-NSF ondersteund met het ontwikkelen en bouwen van een website en kennisbank.

Maurits Hendriks, technisch directeur NOC-NSF: 'We weten al lang dat er allerlei sportwetenschappelijke kennis beschikbaar is die de topsport verder zou kunnen helpen. Toch gebeurt dat in de praktijk maar mondjesmaat. Belangrijkste oorzaak is de vorm waarin deze kennis beschikbaar is, namelijk in Engelstalige wetenschappelijke artikelen en in de hoofden van onderzoekers. Wat vaak ontbreekt is een begrijpelijke vertaalslag naar de praktijk. Topsport Topics gaat voor die vertaalslag zorgen. We starten dit initiatief samen met de Vrije Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen en InnoSportNL, met financiële ondersteuning van het Ministerie van VWS en van onze Partner in Sport DSM. Later kunnen ook andere kennisinstellingen aansluiten’.

Hanno van der Loo, projectleider InnoSportNL: 'Topsport Topics bestaat feitelijk uit drie componenten. Allereerst een helpdesk die door een select gezelschap topcoaches uit de Olympische en Paralympische programma's geraadpleegd kan worden. Deze helpdesk wordt bemand door speciaal daarvoor aangewezen sportwetenschappers. Zij zorgen ervoor, dat de coach binnen een werkweek een wetenschappelijk gefundeerd antwoord op zijn vraag ontvangt. Ten tweede een zogeheten journal watch: de medewerkers van Topsport Topics scannen doorlopend een geselecteerd aantal internationale vakbladen op nieuwe informatie die relevant zou kunnen zijn voor de topsport. Deze informatie bewerken ze zodanig dat de topcoach ermee uit de voeten kant. En ten slotte een kennisbank die meer en meer gevuld gaat worden met allerlei sportwetenschappelijke informatie en die vanaf 15 november 2011 via www.topsporttopics.nl geraadpleegd kan worden. De website en kennisbank zijn gerealiseerd door onze technische partners Logica en Green Valley, die de afgelopen maanden uitstekend werk hebben geleverd. Een deel van de content is alleen toegankelijk voor topcoaches die beschikken over een password, want we willen natuurlijk niet alle informatie zo maar prijsgeven aan de rest van de wereld.'

Nieuws

Meer nieuws over