Lichte omzetdaling in 2010 voor Grant Thornton NL

24 mei 2011 Grant Thornton

Grant Thornton heeft een lichte daling in omzet over 2010 genoteerd. De accountants- en adviesorganisatie boekte een omzet van € 52,0 miljoen, wat ten opzichte van 2009 een daling van 2,7 procent betekent.

De omzet van de specialistische adviesdiensten groeide opnieuw hard: +18 procent. De omzetcijfers van accountancy en fiscale diensten lieten een lichte daling van respectievelijk 5,3 en 2,7 procent zien, salarisdienstverlening kromp met 1,1 procent. In 2009 betrof de totale omzetgroei circa 5,2 procent. De eerste kwartaalcijfers van 2011 geven reeds een betere omzetontwikkeling dan 2010 aan.

De sterke groei van specialistische adviesdiensten sluit aan bij het beeld in de markt. De tendens van teruglopende opbrengsten voor accountancydiensten is eveneens conform de algemene ontwikkelingen. Grant Thornton heeft ook in 2010 ingespeeld op de vraag naar specialistische financiële, fiscale en juridische adviesdiensten. Zo werd in 2010 de specialistische dienst forensic accountancy geïntroduceerd: Grant Thornton Forensic & Investigation Services.

Een andere specialistische dienst die vorig jaar werd gestart betrof debt advisory, gericht op financieringstrajecten van ondernemers. Om de positie in de corporate markt te versterken, nam het accountants- en advieskantoor begin 2011 de expatriate services-specialist Taxpat BV over. Daarmee werd de cliëntenportefeuille verder uitgebreid met diverse beursgenoteerde bedrijven en non-profit organisaties. De expat-specialisten zijn actief onder de naam Grant Thornton Expatriate Services. 
 
Netto verzuim
Qua hoeveelheid medewerkers daalde in 2010 het aantal mee met de omzet, van 544 naar 524. Het netto verzuimpercentage daalde in positieve zin naar 1,7 procent. Net als voor 2009 een opmerkelijk laag percentage ten opzichte van landelijke gemiddelden. De 524 medewerkers waren per persoon goed voor gemiddeld € 113.600 aan omzet, een daling van 1,3 procent ten opzichte van het voorgaand jaar. Grant Thornton blijft onverminderd investeren in het opleiden van haar medewerkers, zo werd het interne trainingsaanbod verder uitgebreid naar 87 trainingen.

Voorop lopen
Bestuursvoorzitter van het adviesbureau Gerard Mulder: “Als organisatie zijn we voortdurend bezig om mee te gaan in de ontwikkelingen in ons vakgebied en liever nog: Voorop te lopen. Ook op technologisch gebied. Zo hadden we in 2010 de invoering van FDS, zodat jaarrekeningen en aangiften nog efficiënter verzorgd kunnen worden. Met het oog op de internationalisering van het bedrijfsleven ondernemen we allerlei initiatieven om ondernemers van dienst te zijn. Naast de VS Desk en België Desk hebben we bijvoorbeeld begin 2011 tevens een China Desk geopend. De experts van deze desk helpen niet alleen bedrijven die in China aan de slag willen, maar ook Chinese bedrijven die in Nederland zijn gevestigd.” 

Nieuws