Leewendaal en VOS/ABB overwegen samenwerking

30 maart 2009 Leeuwendaal

De directies van Leeuwendaal en VOS/ABB zijn gesprekken gestart over een vergaande samenwerking. De gesprekken zijn gericht op het onderbrengen van de advies- en juridische dienstverleningsactiviteiten van VOS/ABB bij Leeuwendaal en zijn exclusief van aard.

VOS/ABB is de vereniging voor besturen en managers van openbare en algemeen toegankelijke scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Naast haar publieke taak als belangenbehartiger van zo'n 400 schoolbesturen en circa 3000 scholen, heeft VOS/ABB zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot zakelijke dienstverlener op het terrein van organisatie- en juridisch advies. Hiermee houden zich inmiddels ongeveer 35 adviseurs en juristen bezig.

Leeuwendaal is een zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau op het gebied van HR, management & organisatie en juridisch advies. Leeuwendaal richt zich voornamelijk op de rijks- en lokale overheid, de zorgsector en het onderwijs. Bij Leeuwendaal werken 125 medewerkers.

De beoogde samenwerking past in de strategie van beide organisaties. Voor VOS/ABB betekent dit een uitbreiding van haar dienstverlening op het terrein van onder meer interimmanagement, werving en selectie, assessment, loopbaanontwikkeling en opleiding. Voor Leeuwendaal biedt de samenwerking een uitbreiding van de dienstverlening naar het funderend onderwijs.

De nieuwe combinatie zal haar onderwijsdienstverlening concentreren op de locatie van VOS/ABB in Woerden. VOS/ABB zal haar diensten onder dezelfde vertrouwde naam blijven aanbieden. Dit betekent ook dat de Vereniging VOS/ABB als vanouds de belangen zal blijven behartigen van het bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

De komende maanden vinden verdere gesprekken tussen de beide organisaties plaats en wordt nader onderzoek gedaan. Doelstelling is om per 1 juli aanstaande de nieuwe combinatie van start te laten gaan.

Nieuws