Leeuwendaal sponsort Diergaarde Blijdorp met HR training

05 november 2008 Consultancy.nl

Leeuwendaal sponsort Diergaarde Blijdorp in Rotterdam met het geven van trainingen. In oktober volgden ruim 30 leidinggevenden de training ‘Coachen op competenties’.

Diergaarde Blijdorp is een professionele stichting zonder winstoogmerk. Met meer dan 120 werknemers vervult de diergaarde een belangrijke maatschappelijke functie. Samen zorgen zij voor natuurbehoud, recreatie, educatie en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Alle inkomsten investeert de diergaarde in de ideële doelstellingen. Hoe meer financiële middelen Blijdorp ter beschikking heeft, hoe meer ze kunnen doen.

Leeuwendaal denkt en doet graag mee en sponsort met een bedrag van € 15.000 aan trainingsuren voor de werknemers. De trainingen staan onder leiding van Pep Degens, adviseur/trainer en hoofd Opleiding en Ontwikkeling van Leeuwendaal.

In oktober stond de training ‘Coachen op competenties’ voor leidinggevenden op het programma. Ruim 30 leidinggevenden oefenden tijdens de training met onderwerpen als feedback geven en SMART-afspraken maken. Gesterkt door korte theoretische uitstapjes wisselden de deelnemers voortdurend in de rollen van coach, gecoachte en observator, zodat zij ervaarden hoe invloed uit te oefenen om de gestelde doelen te bereiken en leerden de coachingsvaardigheden te vergroten. Daarnaast leerden zij gedragingen en opvattingen bespreekbaar te maken en competenties te verbinden met gedrag en houding.

Door de training groeide het enthousiasme bij de leidinggevenden om aan de slag te gaan met competentiegerichte coaching. In 2009 traint Leeuwendaal nog meer medewerkers van de diergaarde.

Nieuws

Meer nieuws over