Leeuwendaal ontwikkelt functiewaarderingsysteem voor gemeenten

17 mei 2010 Leeuwendaal
Profiel
Meer nieuws over

Leeuwendaal en BuitenhekPlus zijn de gelukkige winnaars van de Europese aanbesteding voor de ontwikkeling van het nieuwe sectorale functiewaarderingssysteem voor gemeenten! De opdrachtgever is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Leeuwendaal en BuitenhekPlus besloten eerder om samen op te trekken in deze aanbestedingsprocedure.

Behalve de beide bureaus is de RheiGroup ingeschakeld om het nieuwe sectorale systeem te digitaliseren.

De drie samenwerkingspartners hebben op basis van een uitgebreid bestek een offerte ingediend waarin de visie op functiemateriaal en waarderingssysteem, webapplicatie en techniek, helder en scherp zijn toegelicht. Op 28 april jl. bereikte ons het bericht dat wij de aanbesteding hebben gewonnen op basis van prijs en kwaliteit!

Achtergrond
In de gemeentelijke CAO 2004-2005 werd afgesproken een onderzoek in te stellen naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een sectoraal functiewaarderingsysteem. Tweederde van de gemeenten gaf aan onder bepaalde voorwaarden voorstander te zijn van de invoering van een sectoraal systeem. Eén van die voorwaarden is vrijwillige deelname.

Ontwikkelingsproces
In een interactief proces met een aantal pilotgemeenten komt het nieuwe sectorale functiewaarderingssysteem tot stand. Verwachting is dat het systeem in het tweede kwartaal van 2011 operationeel is.

Resultaat
Het resultaat is een modern, duurzaam en op gemeenten toegesneden systeem van functiewaarderen, aangevuld met een breed toepasbare set van functiebeschrijvingen. De functiebeschrijvingen en –waarderingen zijn op generieke leest geschoeid en kunnen, al dan niet op maat gemaakt, in gemeentelijke organisaties (en daaraan gelieerde organisaties) toegepast worden.

Het systeem sluit aan bij modern HRM-beleid (zoals competentiemanagement, resultaatgericht werken en de gesprekscyclus), is volledig gedigitaliseerd en laat ruimte voor een eigen conversietabel en een eigen beloningsbeleid.