Leeuwendaal: Grote gemeente bezuinigt 3x zo veel

24 september 2010 Leeuwendaal

De grote gemeenten bezuinigen tot 2014 driemaal zoveel als kleine en middelgrote gemeenten. De te bezuinigen bedragen variëren van €124 tot €376 per inwoner. Dat blijkt uit een rapport van HRM adviesbureau Leeuwendaal.

Trends

Leeuwendaal bestudeerde de coalitieakkoorden van de gemeenten in de provincies Noord en Zuid-Holland en zette de meest opvallende trends op een rij.

Nieuw beleid

De grote verschillen komen doordaat de kleine en middelgrote gemeenten volstaan met een bezuiniging om de terugval in inkomsten van het Gemeentefonds op te vangen, terwijl de grotere gemeenten en grote steden ook bezuinigen om ruimte te scheppen voor nieuw beleid. Daarnaast bezuinigen de grote steden extra om de lokale woonlasten te kunnen verlagen.

Bevindingen

Andere bevindingen uit het onderzoek zijn dat de meeste gemeenten de regeldruk willen verminderen en dat burgerparticipatie hoog op alle agenda's staat.

Over Leeuwendaal

Leeuwendaal is sinds 1990 onafhankelijk specialist in personeel, management & organisatie en juridisch advies, met name voor de (semi) publieke sector.

Nieuws

Meer nieuws over