Kwink Groep onderzoekt rol van bibliotheken

10 juli 2010 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Kwink Groep heeft in opdracht van het SIOB en Stichting Bibliotheek.nl een advies uitgebracht over de mogelijke rol van bibliotheken op het gebied van mediawijsheid.

Het advies van Kwink Groep is gebaseerd op gesprekken die zij hebben gevoerd met deskundigen binnen en buiten de bibliotheeksector. Tevens hebben zij middels desk-research recent verschenen onderzoeken betrokken bij hun advies. De adviezen zijn opgenomen in een eindrapport.

Download het eindrapport "De rol van de Bibliotheek bij het stimuleren van Mediawijsheid".

Over Kwink Groep

Kwink Groep is een adviesbureau dat actief is op het gebied van maatschappelijke vraagstukken in verschillende sectoren, van zorg en onderwijs tot energie en openbaar vervoer. Kwink Groep werkt voor overheden in alle verschijningsvormen, van ministeries en ZBO's tot provincies en gemeenten. Ook op het raakvlak van publiek en privaat, bijvoorbeeld voor brancheorganisaties en (andere) non-profit organisaties. Kwink Groep is gevestigd te Den Haag.