KPMG: Strategies for Sustainable Fiscal Policy

21 september 2010 KPMG

De behoefte aan gedetailleerde strategieën om de tekorten aan te pakken, wordt steeds nijpender. Op de financiële markten maakt men zich in toenemende mate zorgen over de duurzame schuld. Maar ook de groeirisico’s die ontstaan door hoge schulden en tekorten, en de noodzaak om maatregelen te treffen voor toekomstige uitgaveverplichtingen, wijzen erop dat er actie ondernomen moet worden.
 
Dit concludeert KPMG in het rapport Meeting the Deficit Challenge: Strategies for Fiscal Sustainability. In deze rapportage analyseren de onderzoekers diverse benaderingen en opties om tekorten te reduceren. Ook kijkt men naar strategieën om fiscale duurzaamheid te bereiken. 

Uitdagende omstandigheden

Hoewel er op grote schaal tekorten weggewerkt moeten worden, is een dergelijke tekortproblematiek niet uniek. Landen als Denemarken, Zweden, Ierland en Canada hebben in recente jaren aanzienlijke fiscale turnarounds (kenteringen) bereikt, zonder daarbij de economische groei ernstig te hinderen. Echter, de omstandigheden waaronder de tekorten moeten worden aangepakt, zijn ditmaal meer uitdagend. Zo gaat het nu om een groot aantal landen die tegelijkertijd tekorten proberen weg te werken. Ook is er meer onzekerheid ten aanzien van hoe de wereldwijde (economische) groei zich gaat ontwikkelen.

Snijden in uitgaven

Eerdere inspanningen tot begrotingsconsolidatie suggereren dat strategieën waarbij er wordt bezuinigd op uitgaven, en dan vooral de huidige uitgaven, meer succesvol zijn dan strategieën die gebaseerd zijn op het verhogen van de belastingen. Desondanks lijken sommige belastingverhogingen onvermijdelijk te zijn. Deze belastingverhogingen dienen echter zodanig geconstrueerd te zijn, dat de risico’s voor de economische groei minimaal zijn.

Aanvullende maatregelen

De conventionele maatregelen op het gebied van belasting en uitgaven zijn in de huidige situatie misschien niet voldoende om de tekorten weg te werken, vooral niet wanneer het gaat om de lange termijn. Regeringen moeten wellicht een radicale herinrichting van hun activiteiten overwegen. Hierbij kan gedacht worden aan hervormingen in de publieke dienstensector om zo de productiviteit te verhogen en een (meer) verregaande privatisering van de infrastructuur en andere sleutelactiva.

Verschillende benaderingen

Het verkrijgen van de nodige steun voor fiscale verandering vereist verschillende benaderingen in verschillende landen, afhankelijk van de sociale en politieke structuren in het betreffende land. Uit de geschiedenis blijkt dat inspanningen om tekorten te reduceren kunnen slagen onder een variëteit aan politieke samenstellingen. Dit impliceert dat het uitzetten van duidelijke doelstellingen en het vasthouden aan deze doelen, uiteindelijk de meest kritische factor is wanneer het gaat om het reduceren van tekorten.

Nieuws