KPMG: 50% van NL bedrijven heeft social media beleid

12 oktober 2011 Consultancy.nl

Nederlanders die gebruik maken van social media houden zich in het algemeen keurig aan de spelregels. Niet alleen worden de voorschriften van de werkgever in strikt nageleefd, ook weerhoudt de Nederlander zich ervan om anderen in diskrediet te brengen of ongepaste berichten via de diverse internetplatforms te communiceren.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar het gebruik van social media en de vraag in hoeverre Nederlanders hun verantwoordelijkheid kennen bij het gebruik van deze media. Slechts 20% van de onderzochte Nederlanders geeft aan achteraf wel eens spijt te hebben gehad van een bericht of foto op Hyves, Facebook of Twitter en 15% heeft zich wel eens benadeeld gevoeld door een bericht van een ander op één van deze media. Bijna 90% houdt bij het gebruik van social media rekening met het imago van de werkgever.

Helft bedrijven heeft social media beleid
Van de onderzochte Nederlanders geeft bijna de helft aan dat de werkgever over beleid beschikt voor het gebruik van social media. Volgens Edo Roos Lindgreen, partner bij KPMG Risk Consulting, gaat het hierbij in de meeste gevallen om een code, waarin vastgelegd is hoe de onderneming en zijn werknemers zich kunnen en mogen manifesteren op internetplatforms.

Roos Lindgreen: “Over het gebruik van bijvoorbeeld de mobiele telefoon bestaan bij veel bedrijven in het algemeen informele afspraken. Met Hyves en Facebook ligt dat ingewikkelder. Daar kunnen collega’s zich aan elkaar storen vanwege een frivool profiel op Hyves of een bericht op Facebook. De vraag rijst dan vaak of dat past bij de uitstraling van het bedrijf en of van de medewerker gevraagd kan worden rekening te houden met het imago van de onderneming.

Overigens blijken collega’s zich in beperkte mate te storen aan elkaars gedrag op de diverse internetplatforms. Slechts 9% spreekt een collega wel eens aan op de uitingen die op Hyves en Facebook worden gedaan.”

Hoewel het gebruik van de social media de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen, blijkt de Nederlander toch terughoudend om alle privégegevens op deze manier met anderen te delen. Van de onderzochte Nederlanders geeft 75% aan het een probleem te vinden om zijn privéleven op internetplatforms te delen. Ruim 80% gebruikt de social media met name om informatie over anderen te achterhalen.

Overigens blijkt een beperkt aantal mensen voordeel van de social media te ervaren voor de carrière. Slechts 16% geeft aan dat het gebruik van Hyves, Facebook en Twitter een nieuwe impuls aan hun loopbaan heeft gegeven.

Risico'’s nog altijd onderschat
Hoewel niet iedereen bereid blijkt zijn privéleven via het internet met anderen te delen, worden volgens Roos Lindgreen de risico’s van internetplatforms voor de privacy nog altijd onderschat. Roos Lindgreen: “De opkomst van deze sociale media heeft geleid tot een massale publicatie van persoonlijke gegevens op internet, niet alleen gewenst en bewust, maar vaak ongewenst of onbewust. Honderden miljoenen gebruikers van sociale media geven dagelijks zeer intieme gegevens prijs zonder dat daar enige tegenprestatie tegenover staat.

Steeds meer gegevens verhuizen dus vanuit de persoonlijke levenssfeer naar de openbare digitale ruimte. Dat betekent dat niet overheden of multinationals de grootste bedreiging voor onze privacy vormen, maar wijzelf. Dat betekent dat onze kijk op privacy en daarmee ook de beveiliging van gevoelige bedrijfsgegevens de komende jaren ingrijpend en definitief zal dienen te veranderen.”

Nieuws