KPMG: Retailers weinig last van wereldwijde onrust

17 mei 2011 Consultancy.nl

Retailers en leveranciers zien nauwelijks gevolgen van onrust in de wereld Retailers en producenten van consumentengoederen ondervinden nauwelijks gevolgen van de huidige onrust in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Japan. Ook op de lange termijn verwachten de bedrijven dat de invloed van de crises in de wereld beperkt zal zijn.

Uit wereldwijd onderzoek van KPMG onder bijna 300 bestuurders van retailers en producenten van consumentengoederen blijkt dat ruim 60% van de bedrijven geen of nauwelijks invloed ervaart van de onrust op de bedrijfsvoering. Slechts 5% geeft aan dat de gevolgen voor het resultaat ingrijpend zijn. Hoewel de huidige turbulentie zorgt voor een stijging van de prijzen van grondstoffen en energie, verwacht een meerderheid van de bedrijven dat deze ontwikkeling vooral op de korte termijn gevolgen heeft.

Ruim 60% verwacht dat de stijging van de prijzen van energie en grondstoffen de komende zes maanden van invloed zal zijn op de prestatie van de onderneming. Ruim 40% van de bedrijven geeft aan naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten en Japan veranderingen te zullen aanbrengen in het beleid op het gebied van risicomanagement. Nog eens 40% verwacht aanpassingen te zullen maken in het bestand van zowel eerstelijns- als tweedelijns-leveranciers.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat de bedrijven op de korte termijn, tussen nu en zes maanden, een tempering van de groei zien in zowel Europa, de Verenigde Staten en Canada als in de regio Asia-Pacific. Ruim 40% verwacht dat de onrust in de wereld gevolgen zal hebben voor de groei in deze regio's. Ruim 80% verwacht dat de economische groei in zowel de Verenigde Staten, Canada als Europa op de lange termijn weer zal aantrekken. Voor 2011 zijn de bedrijven dan ook gematigd optimistisch. Eén op de vier ondernemingen verwacht dit jaar een aanzienlijk beter resultaat dan in 2010 en ruim de helft voorziet een bescheiden groei.

Driekwart van de onderzochte bestuurders verwacht dit jaar een stijging van de consumentenuitgaven in hun belangrijkste markten. Vooral de bedrijven in de opkomende markten verwachten dat de vraag naar hun producten medio dit jaar weer zal toenemen. De bedrijven in de westerse landen daarentegen geven aan niet eerder dan eind 2011 een toename te verwachten in de vraag naar hun producten en diensten. "Het is duidelijk dat de bedrijven in de westerse landen de economische neergang nadrukkelijker hebben ervaren dan die in opkomende markten", constateert Marc Schönhage, partner bij KPMG Consumer Markets.

Schönhage: "En het is natuurlijk een gegeven dat zij langzamer groeien dan de bedrijven in de opkomende landen. Bestuurders in de gevestigde landen ervaren de weg terug dan ook als langer dan hun collega's in de opkomende markten. Maar de ondernemingen in deze landen profiteren dan ook dubbel van de aantrekkende vraag naar consumentenproducten, enerzijds als exporteurs van hun producten en anderzijds als leverancier van goederen en diensten op hun thuismarkt. De toenemende vraag naar producten in deze landen wordt duidelijk ingegeven door het groeiende inkomen van de bevolking."

Volgens Schönhage blijkt uit het onderzoek dat de bedrijven in de consumentenmarkt zich beter hebben weten te wapenen tegen de crisis dan ondernemingen in andere sectoren en de draad ook sneller weten op te pakken. Schönhage: "Een meerderheid van de retailers en leveranciers is erin geslaagd om tijdens de crisis 'slank' te produceren en minder kosten te maken, waardoor zij een goede basis hebben nu de economie voorzichtig aantrekt.

Bijna de helft van de bedrijven geeft aan dat de crisis ervoor heeft gezorgd dat zij de kostenstructuur beter op orde hebben en dat de groeivooruitzichten beter zijn dan voor de crisis. Daarnaast is volgens de bedrijven zowel het werkkapitaal en als de liquiditeitspositie verbeterd. Toch zijn er ook nadelige gevolgen van de crisis. De onderzochte bestuurders hebben de mogelijkheden om kapitaal te verwerven op basis van eigen of vreemd vermogen duidelijk zien afnemen."

Nieuws

Meer nieuws over