KPMG: Pensioenfondsen worstelen met integriteit

14 januari 2010 Tijdschrift voor Pensioen Vraagstukken

Hoewel integriteit sterk in de belangstelling staat van pensioenfondsen, wijst de praktijk uit dat er veel onduidelijkheid bestaat over het begrip. Desondanks ziet de toezichthouder er scherp op toe of pensioenfondsen een integriteitsbeleid hebben en in hoeverre zij dit naleven. De toezichthouder maakt daarbij ook nog eens onderscheid tussen persoonlijke integriteit, rationele integriteit, organisatorische integriteit en marktintegriteit.

Uit een studie van adviesbureau KPMG naar het integriteitsbeleid van 30 pensioenfondsen blijkt dat weliswaar de helft van de pensioenfondsen in kaart heeft gebracht welke integriteitrisico`s het fonds loopt, maar dat zij niet exact weten waaruit een integriteitbeleid bestaat. Toch zegt 67% van de fondsen over een integriteitsbeleid te beschikken. Zo`n 73% van de fondsen beschikt over een compliance officer, maar deze functionaris focust voornamelijk op zaken als nevenfuncties, privébeleggingen en belangenverstrengeling. Ten slotte rapporteert iets meer dan de helft van de fondsen aan het bestuur over de status van het integriteitsbeleid.

Geconcludeerd mag worden dat pensioenfondsen als gevolg van wettelijke onduidelijkheden worstelen met hun integriteitsbeleid en daar dus maar gebrekkig invulling aan geven.

Nieuws

Meer nieuws over