KPMG: Overheden niet voorbereid op vergrijzing

20 januari 2010 KPMG

Uit onderzoek van adviesbureau KPMG blijkt dat tweederde van de werknemers binnen de overheid aangeeft dat het ouder worden van het ambtelijk apparaat ingrijpende gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de burger.

Overheden bereiden zich wereldwijd onvoldoende voor op de gevolgen van de toenemende vergrijzing binnen hun organisatie. Vooral de invloed van de ouder wordende werknemer op de dienstverlening van de publieke sector wordt door veel overheden ernstig onderschat. Het management blijkt bovendien weinig initiatieven te nemen om het probleem van de vergrijzing op te lossen.

Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim 800 werknemers bij de overheid. Vooral ambtenaren in Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten vinden dat het management de gevolgen van de vergrijzing onderschat.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat tweederde van de werknemers binnen de overheid aangeeft dat het ouder worden van het ambtelijk apparaat ingrijpende gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de burger. "Met een werknemersbestand dat duidelijk ouder is dan in de private sector, zal de overheid de gevolgen van de demografische veranderingen ingrijpend gaan voelen", zegt Henk Berg, partner bij KPMG. Berg: "De overheid heeft aanmerkelijk meer werknemers van 50 jaar of ouder. Bovendien zijn ambtenaren in het algemeen in de gelegenheid al voor de pensioengerechtigde leeftijd te stoppen met werken, waarmee het probleem alleen maar gecompliceerder wordt."

Van de onderzochte ambtenaren verwacht 60% dan ook dat de pensionering van sleutelfiguren binnen de organisatie en enorme uitdaging wordt. Zij beschikken in het algemeen over essentiële kennis en vaardigheden die zij zich gedurende een groot aantal jaren eigen hebben gemaakt. Zij zullen op de korte termijn moeilijk te vervangen zijn. Bijna de helft van de werknemers bij de overheid ziet dan ook een tekort aan de belangrijke kennis en vaardigheden in de dienstverlening aan de burger ontstaan. Vooral huisvesting, de gezondheidszorg en de sociale dienstverlening zullen volgens de onderzochte ambtenaren de gevolgen van de toenemende vergrijzing ondervinden ervan ondervinden. Van de onderzochte Nederlandse ambtenaren verwacht ruim de helft dat de vergrijzing een belangrijke invloed zal hebben op de dienstverlening aan de burger.

Ondanks de naderende problemen, blijft het werken bij de overheid voor een groot aantal werknemers aantrekkelijk. Ruim 70% van de onderzochte werknemers geeft aan dat de overheid effectief is in het werven van werknemers met verschillende achtergronden. Ruim 60% vindt dat de overheid effectief is in het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van haar werknemers en ook de maatregelen die genomen worden om kennis over te dragen van ervaren naar minder ervaren werknemers worden door 65% van de ambtenaren als voldoende effectief beschouwd.

Nieuws

Meer nieuws over