KPMG: Bijdrage van de financiele functie onvoldoende

12 november 2010 KPMG

De financiële functie van Nederlandse ondernemingen slaagt er nog onvoldoende in een structurele bijdrage te leveren aan de strategie en de waardecreatie van de onderneming. Traditionele taken, zoals historische financiële rapportages, controles en de financiële administratie vormen nog altijd de belangrijkste bijdrage aan de onderneming.

Dat blijkt uit onderzoek van KPMG Advisory onder 200 middelgrote bedrijven naar de staat van de financiële functie. Ruim 60% van de totaal beschikbare tijd van de financiële functie wordt besteed aan de financiële administratie, zoals het verwerken van inkomende en uitgaande facturen. Slechts 5% tot 10% wordt besteed aan het daadwerkelijk adviseren van het management van een organisatie.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat de aandacht voor werkkapitaalbeheersing als gevolg van de kredietcrisis bij de onderzochte organisaties fors is toegenomen. Ruim de helft van de organisaties heeft maatregelen getroffen om de beheersing van het werkkapitaal te verbeteren en de inhuur van externe medewerkers te verminderen. Daarnaast is het opvallend dat het aantal medewerkers binnen de financiële functie met een tijdelijk arbeidscontract sterk is gedaald. Daarnaast heeft ruim 40% maatregelen genomen om de processen te optimaliseren en het inkoopproces te professionaliseren.

Volgens Bernard van den Berg, partner bij KPMG Advisory, bevinden veel financieel managers zich op dit moment in een spagaat. Van den Berg: "Een meerderheid van de financieel managers wil graag meer tijd en aandacht besteden aan vraagstukken op het gebied van strategisch management, maar zien dat het goed uitvoeren van administratieve taken nog steeds te veel tijd kost.

Een groot deel van de financieel managers geeft aan de komende tijd meer aandacht te willen besteden aan het verbeteren van de periodieke, interne rapportages. Niet alleen kan de efficiency verder worden verhoogd, maar men wil ook de relevantie en betrouwbaarheid van de rapportages vergroten. De gemiddelde financieel manager wil meer waarde toe voegen in het management van de organisatie. Het is dan van groot belang dat de informatie en rapportages waarop beslissingen worden gebaseerd betrouwbaar zijn".

Uit het onderzoek van KPMG blijkt verder dat bijna de helft van de onderzochte organisaties delen van de financiële functie heeft uitbesteed. De processen die het meest worden uitbesteed zijn lonen en salarissen en belastingen. Van den Berg: "Lonen en salarissen en belastingen zijn processen die specialistische kennis vereisen. Daarnaast kan het gezien de relatief lage frequentie van de uitvoering van de activiteiten niet altijd zinvol en efficiënt zijn om de kennis zelf in huis te hebben. Bovendien geeft het uitbesteden van dit soort activiteiten organisaties de ruimte om meer tijd te steken in activiteiten waarin de financiële functie wil excelleren, zoals het bijdragen aan de strategie van de onderneming."

Nieuws