KPMG: Nederlandse fusie en overnamemarkt in impasse

04 februari 2011 KPMG

Nederlandse ondernemingen bouwen steeds sterkere kasposities op waardoor zij in staat zijn fors te investeren in fusies en overnames. Maar ondanks de stijgende aandelenmarkten en een daling van het niveau van vreemd vermogen, lijken beleggers de ondernemingen te remmen in het doen van transacties op de fusie- en overnamemarkt. Private equity-fondsen daarentegen blijven op zoek naar goede overnamekandidaten.

Uit de halfjaarlijks M&A Predictor van KPMG blijkt dat Nederlandse ondernemingen een steeds sterkere kaspositie opbouwen, waarbij de toekomstige net debt to EBITDA ratio in 2011 met zo’n 30% zal dalen en de net debt positie ongeveer 20% lager zal uitkomen. De capaciteit om transacties te doen wordt hierdoor sterk verbeterd. De forward P/E ratio’s, die een indicatie geven van het vertrouwen in en de honger naar transacties, zien er echter minder rooskleurig uit. Deze ratio’s zijn in Nederland over de laatste 12 maanden met 14% gedaald, zo blijkt uit het onderzoek van KPMG.

“Een dusdanig sterke daling suggereert dat de honger naar fusies en overnames in één keer zou kunnen verdwijnen”, constateert Wouter van de Bunt, partner bij KPMG Corporate Finance. Van de Bunt: “De Nederlandse fusie- en overnamemarkt lijkt dan ook in een vreemde impasse geraakt. Ondernemingen hebben het afgelopen jaar sterk afgelost op hun vreemd vermogen, zeker in het licht van hun winst, een trend die het komend jaar overigens zal doorzetten. Verlaagde forward P/E ratio’s geven echter aan dat de markt onzeker is. Management teams zullen komend jaar hard hun best moeten doen om beleggers aan hun zijde te krijgen om hun ambities op de fusie- en overnamemarkt waar te maken. Mede in het licht van de aandeelhouderswaarde, die over 2010 voor de grootste 13 Nederlandse ondernemingen met 4% is gestegen, is het de vraag of management teams de juiste toon kunnen vinden in hun communicatie met de beleggers. Zeker voor ondernemingen met een beperkte groeiverwachting in hun thuismarkten, is het een gevecht dat zij moeten winnen. Aan private equity zijde is de situatie anders. Hier zien we aan de ene kant de opdoemende ‘wall of debt’ bij veel van hun portefeuilleondernemingen. Aan de andere kant is er veelal nog te investeren vermogen beschikbaar in hun fondsen.  Zij zijn zodoende wel degelijk op zoek naar goede investeringen. Echter, de huidige situatie ten aanzien van bankfinanciering in combinatie met het onzekere economische klimaat, maakt dat zij zich voornamelijk richten op ‘high quality assets’.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat de honger naar fusies en overnames wereldwijd het sterkst is in de technologie sector. Van de Bunt: “Hier liggen de forward P/E ratio’s 2% hoger dankzij een gestegen aandelenmarkt (9%) die de daling in verwachte winst aftroeft (7%). Wereldwijd is deze sector de enige die een stijgende forward P/E ratio laat zien, alhoewel de sector voor niet-cyclische consumentengoederen niet ver achterblijft. Als het gaat om de net debt to EBITDA heeft de technologiesector lange tijd de ranglijst aangevoerd  met een ratio van -1,1x (hetgeen een netto kaspositie impliceert). Wanneer echter de verbeteringen in deze ratio ook in de gezondheidszorgsector  worden doorgezet, zal ook deze sector het komend jaar een netto schuldpositie omzetten in een netto kaspositie.”

Nieuws

Meer nieuws over