KPMG: M&A in automobielsector gaat toenemen

12 januari 2010 KPMG

De mondiale automobielsector verwacht dat het aantal fusies en overnames als gevolg van de kredietcrisis de komende vijf jaar fors zal toenemen. Vooral de hoge schuldenlast en het risico van een faillissement dwingen de bedrijven tot een fusie of overname. Dit blijkt uit jaarlijks internationaal onderzoek van adviesbureau KPMG onder 200 bedrijven in de automobielsector naar de toekomst van de branche. Bijna 90% van de bedrijven ziet de eigen financiële situatie als de belangrijkste drijfveer voor een fusie of overname. Daarnaast geeft ruim 80% van de ondernemingen aan dat de noodzaak tot technologische vernieuwing een belangrijke aanleiding vormt.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat de bedrijven het voldoen aan de veranderde eisen van de consument als de belangrijkste basis zien om de komende vijf jaar te kunnen overleven. Ruim 90% geeft aan dat het brandstofverbruik bovenaan het lijstje van de consument staat, gevolgd door duurzaamheid en veiligheid. Hoewel zowel de kredietcrisis als de consument eisen stellen aan de branche, ziet de mondiale automobielsector de toekomst met gematigd optimisme tegemoet.

Vooral de opkomende markten, zoals Azië, Oost Europa en Rusland verwachten groei. Bedrijven in Azië verwachten bijna 80% groei. Met betrekking tot de winstgevendheid zijn de respondenten negatief gestemd over Tier-2 leveranciers en dealers. Bijna 45% verwacht een teruggang in winstgevendheid van deze toeleveranciers en slechts 20% is positief gestemd over de winstontwikkeling bij dealers. Het meest positief is men over de winstontwikkeling bij OEMs en financiële dienstverleners.

Overcapaciteit

‘Zorgen maakt de sector zich nog steeds over de wereldwijde overcapaciteit,’ constateert William Koot, segmentleider Automotive bij KPMG Advisory. Koot: ‘Ondanks de maatregelen om de capaciteit terug te dringen, vindt de branche dat de overcapaciteit nog altijd het grootst is in Noord-Amerika. Van de onderzochte bedrijven geeft bijna 90% aan zich zorgen te maken over de overcapaciteit in dit deel van de wereld. Het is daarbij opvallend dat de bedrijven zich ook ongerust maken over de overcapaciteit die in de opkomende economieën dreigt te ontstaan. De bedrijven verwachten dat er binnen drie tot vijf jaar overcapaciteit ontstaat in Rusland en Brazilië en dat dit niet veel later ook in China zal gebeuren.'

China

De bedrijven verwachten dat met name het marktaandeel van de Chinese merken de komende vijf jaar zal toenemen. Bijna 80% verwacht een vergroting van het marktaandeel van de Chinese merken, gevolgd door de Koreaanse merken Kia en Hyundai met 73% en de Indiase merken met 72%. Daarnaast zien de bedrijven het marktaandeel van met name Volkswagen, Toyota en Honda toenemen. Koot: ‘Volgens de sector hebben de best scorende merken vooral voordelen op het gebied van prijs en product. Opvallend is toch wel dat Kia en Hyundai het goed blijven doen en ook dat Volkswagen het onder de huidige economische omstandigheden goed blijft doen. Wat we ook terug zien in de Nederlandse markt waar Volkswagen en Toyota samen goed waren voor bijna 20% van de verkochte auto's. De Amerikaanse merken blijven duidelijk achter als het gaat om marktaandeel, waarbij Chrysler fors gedaald is. Van Fiat, van groot belang voor de directe toekomst van deze producent, verwacht de sector echter een toename van het marktaandeel.’

Nieuws

Meer nieuws over