KPMG: leasemarkt gaat ingrijpend veranderen

26 juli 2010 KPMG

De leasebranche moet zich gaan opmaken voor ingrijpende veranderingen. Met een  wijziging van de IAS 17-standaard willen de IASB en de FASB komen tot een verbetering van de transparantie, de vergelijkbaarheid en de relevantie van de verantwoording van leaseovereenkomsten in de jaarrekening. Dit betekent dat het huidige onderscheid tussen de operational lease en de financial lease gaat verdwijnen en leasemaatschappijen naar verwachting veel meer informatie aan hun klanten moeten leveren. “De nieuwe accountingregels gaan de markt ingrijpend veranderen”, zegt Koert Oosterhof, segmentleider Leasing bij adviesbureau KPMG. “Immers, met het verdwijnen van de operational lease verdwijnt de off balance-financiering voor leasenemers. Dat betekent dat vrijwel alle huurcontracten, waaronder bijvoorbeeld ook panden tot activering op de balans zullen leiden. Aan de andere kant lijken de regels nu zo te worden gedefinieerd dat er ruimte ontstaat voor nieuwe producten en diensten waarmee de klant zijn balans beslag weer kan verkleinen.” De huidige verwachting is dat de nieuwe regels vanaf 2013 ingaan, met vergelijkende cijfers voor 2012.

De nieuwe IAS 17-standaard heeft volgens Evelyn Vinke-Smits van de segmentgroep Leasing van KPMG grote gevolgen voor zowel leasenemers als leasegevers. Vinke-Smits: “De begrippen operational lease en financial lease verdwijnen en zullen plaats maken voor het ‘right of use’-model. De mogelijkheid tot off balance-financiering verdwijnt hiermee zo goed als zeker, waarmee de leaseovereenkomst dus op de balans van de leasenemer komt te staan. Het recht op het gebruik als actief en de betalingsverplichting van de leasetermijnen als passief. Voor lessees met operational leases betekent de lease op de balans een balansverlenging en dus verandering van de ratio’s. Met name de dalende solvabiliteitsratio’s kunnen voor financieringsmoeilijkheden zorgen. Aan de andere kant worden in het algemeen door banken in hun beoordeling voor kredietverlening ook nu al de off-balance verplichtingen meegenomen.

De leasenemer heeft de mogelijkheid om de leasetermijn te splitsen in leasecomponenten en servicecomponenten. De leasecomponent komt als ‘right of use’ op de balans te staan, de servicekosten lopen via de resultatenrekening. Als de leasetermijn niet te splitsen is, dan komt die op basis van de recente voorstellen voor de nieuwe regelgeving volledig als ‘right of use’ op de balans. Leaseklanten hebben dan baat bij een zo klein mogelijke leasecomponent. Natuurlijk willen ze hun leasetermijn splitsen en dat kunnen ze alleen als ze voldoende informatie hebben. Die informatie zullen zij van de leasemaatschappijen gaan eisen, waarmee concurrentiegevoelige informatie openbaar wordt. Daarmee ontstaat een situatie dat de mate van openheid van de leasemaatschappij invloed heeft op de balans van de klant.”

Ook voor de leasegever verdwijnen operational lease en de financial lease. Vinke-Smits: “Daarvoor in de plaats komt óf het ‘performance obligation’-model óf het ‘derecognition’-model. In het performance obligation-model komt de lease-activa dubbel op de balans: zowel als de ‘gewone’ waarde van de activa, en als leasevordering op de klant. Tegenover deze leasevordering staat de verplichting tot levering van het recht van gebruik. In eerste instantie leek het performance obligation-model de voorkeur te krijgen. Nu echter zijn er signalen dat het derecognition-model terrein wint. Dit laatste model biedt waarschijnlijk de mogelijkheid om bij het afsluiten van de leaseovereenkomst een verkoopresultaat op te nemen. De precieze invulling van het model is echter nog onduidelijk.”

Nieuws