KPMG: Grote steden ontberen eenduidige klimaataanpak

01 juni 2010 KPMG

Grote steden vervullen een sleutelrol in de mondiale strijd tegen de klimaatverandering, maar een éénduidige aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan ontbreekt.

Uit onderzoek van adviesbureau KPMG naar de maatregelen die met name grote steden in Europa nemen tegen de klimaatverandering blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de initiatieven en instrumenten die de steden inzetten. Ze verschillen niet alleen in reikwijdte en ambitie, maar ook in prijs, gebruikte indicatoren en methodologie, in de mate van transparantie en in vergelijkbaarheid.

De maatregelen die de steden nemen zijn dan ook vrijwel zonder uitzondering afzonderlijk van elkaar ontwikkeld en de resultaten geven derhalve geen éénduidig inzicht in de prestaties van steden en de effectiviteit van het gevoerde energie- en klimaatbeleid.

Grote stedenverantwoordelijk voor 80% van de energieconsumptie

Volgens Bernd Hendriksen, director bij KPMG Sustainability, zijn grote steden gezamenlijk verantwoordelijk voor 80% van de energieconsumptie en 50% van de CO2 –emissies. Hendriksen: "Derhalve worden er door de steden miljoenen euro's in lokale klimaatprogramma's geïnvesteerd. Het is niet echter niet duidelijk of de juiste maatregelen worden genomen, welke prestaties worden geleverd, welke criteria de grote steden hierbij hanteren en hoe zij het doen in vergelijking met andere steden. Een voorbeeld hiervan is het vliegveld naast de stad. Wordt de luchthaven wel of niet meegenomen in de CO2 voetafdruk? Daarom hebben wij 60 initiatieven onderzocht op verschillen en overeenkomsten.

Steden zijn op basis van hun karaktereigenschappen vergeleken op hun klimaat- en energieprestaties. Steden zoals Stockholm, Oslo en Kopenhagen met hoge inkomens, een hoge mate van georganiseerde burgerinitiatieven, dienstensector en hoge bebouwingsdichtheid scoren hoog op deze prestaties. Het is dus zinvol om een stad als Amsterdam, met vergelijkbare karaktereigenschappen, te vergelijken met deze Scandinavische steden. Een stad als Rotterdam met een internationale haven en zware industrie zal andere maatregelen moeten nemen en hoeft daarom niet met Amsterdam te worden vergeleken."

Benchmarking van steden

Uit het onderzoek van het adviesbureau blijkt dat het van groot belang is om te komen tot een aantal grondregels die moeten leiden tot enige uniformiteit tussen de verschillende instrumenten en initiatieven. Hendriksen: "Daarom hebben wij een schema ontwikkeld voor het effectief vergelijken en monitoren van steden op basis van de typologie van een stad, zodat appels met appels vergeleken kunnen worden. Wat wij willen aantonen is dat er een duidelijke noodzaak is om te komen tot milieu accountancy door de overheid.

Op korte termijn zal de Europese Unie komen met een set van uniforme regels en richtlijnen voor de rapportage over klimaat en energie. De maatschappelijke druk om te komen tot betrouwbare en transparante data zal alleen maar toenemen, zeker in de huidige tijd. De verificatie en rapportage van dit soort gegevens zal derhalve steeds belangrijker worden."

Booz & Company: steden spelen cruciale rol in klimaataanpak

Het rapport "Reinventing the City" van strategy consulting bureau Booz & Company, in opdracht van het WNF laat zien dat circa €270 miljard (of 7 maal het huidige wereldwijde BBP) zal worden besteed aan wereldwijde stedelijke infrastructuur en uitvoering in de komende 30 jaar. Het sturen van deze enorme investeringen richting de ontwikkeling van lage koolstof of koolstofvrije steden zal cruciaal zijn om wereldwijde klimaatdoelstellingen te behalen.

Nieuws

Meer nieuws over