KPMG: Fors meer fusies en overnames in energiesector

09 juni 2011 Consultancy.nl

Het aantal fusies en overnames in de markt voor duurzame energie is vorig jaar fors toegenomen. In 2010 vonden in totaal 446 transacties in deze sector plaats, een toename van 70% ten opzichte van 2009. In dat jaar werden 260 deals gerealiseerd. En ook in de eerste drie maanden van dit jaar hebben investeerders niet stilgezeten.In het eerste kwartaal van 2011 vonden wereldwijd al 141 fusies en overnames plaats met een totale waarde van 11,2 miljard dollar. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek van KPMG onder vijfhonderd bestuurders van ondernemingen die opereren in de duurzame energiesector.

Investeerders in duurzame energie geven aan dat zij hun pijlen op dit moment vooral richten op de Verenigde Staten (53%), China (38%) en India (35%). Biomassa is volgens de onderzochte bedrijven het meest interessant voor toekomstige investeringen. Van de bestuurders geeft 40% aan biomassa de belangrijkste sector te vinden, gevolgd door zonne-energie met 37%, windenergie op land met 35% en windenergie op zee met 11%. Ruim 70% van de bestuurders in Noord-Amerika, Azië en Europa verwacht aanzienlijk meer concurrentie voor de meeste interessante overnamekandidaten. De bedrijven willen dan ook meer betalen voor een overname. Ruim 40% is bereid de komende achttien maanden drie tot vijf keer EBITDA te betalen, vergeleken met maximaal drie keer EBITDA een jaar geleden.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de stimuleringsmaatregelen van de diverse overheden de belangrijkste motivering vormen voor een fusie of overname, met name voor bedrijven die in West-Europa investeren. "Ons onderzoek bevestigt het belang van stimuleringsmaatregelen voor investeerders in West-Europa", constateert Hans Bongartz, segmentleider Duurzame Energie bij KPMG.

Bongartz: "De snelheid waarmee het afgelopen jaar gesneden is in subsidies voor nieuwe projecten door heel West-Europa heeft ervoor gezorgd dat de concurrentie tussen bedrijven voor bestaande projecten met hogere en gegarandeerde 'feed-in-tariffs' tijdelijk groter is. Dit leidt dan ook tijdelijk tot een opleving in de fusie- en overnameactiviteit in Europa met hogere betaalde multiples. Zoals het Verenigd Koninkrijk al laat zien, loopt zonder subsidie stimulering van het niveau van de fusie- en overnameactiviteiten fors terug, met name op het gebied van zonne-energie. Zeker wanneer de projecten met aantrekkelijke subsidies lange termijn eigenaren hebben gekregen."

Volgens bijna 80% van de onderzochte bestuurders zal de duurzame energiemarkt de komende tijd gedomineerd worden door investeerders uit China, terwijl bijna 60% verwacht dat ondernemingen uit Noord-Amerika de markt verder zullen ontwikkelen. Bongartz: "Voor wat betreft Europa blijkt echter een sterke voorkeur voor investeringen in de lokale markt, waardoor meer dan twee keer zoveel Aziatische bedrijven van plan zijn te investeren in China en India dan in Europese landen. Datzelfde geldt min of meer voor bedrijven in Noord-Amerika. Twee op de drie bedrijven geven aan liever in eigen land te investeren dan in bijvoorbeeld China, India, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Overigens laat de impact van Fukoshima op bestaande en nieuwe nucleaire programma's zien dat er aanzienlijke kansen liggen voor de sector vanwege de aantrekkelijkheid van duurzame energieproductie. De gebeurtenissen in Fukoshima hebben in veel landen geleid tot een nieuwe evaluatie van nucleaire energie, waardoor ook de interesse van investeerders in duurzame energie direct is toegenomen. De sterke stijging van 'duurzame energie'-aandelen meteen na Fukoshima is daarvan een bewijs. Uit ons onderzoek blijkt echter dat al vóór deze gebeurtenis bedrijven een toename van fusies en overnames in duurzame energie verwachtten. Maar nu Duitsland een vergaande reductie in nucleaire productie heeft aangekondigd, China haar nucleaire capaciteitsdoelstellingen voor 2020 verlaagd heeft en in veel landen mogelijk uitstel of afstel van nucleaire productie aan de orde is, zullen investeerders zeker extra kansen zien voor de duurzame energie sector."

Nieuws

Meer nieuws over