KPMG: elektrische auto onbetaalbaar zonder subsidie

06 januari 2011 KPMG

De toenemende vraag naar alternatieve brandstoffen, zoals biobrandstoffen, waterstof en elektriciteit, en de behoefte van autofabrikanten om voorop te lopen in de ontwikkeling daarvan dwingt de sector tot het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden en joint-ventures met hun leveranciers.

Vooral bedrijven in Europa en en de Verenigde Staten hebben hun zinnen gezet op strategische samenwerking om het gebruik van alternatieve brandstoffen verder te ontwikkelen in plaats van het zoeken van kapitaal en de ontwikkeling volledig in eigen hand te nemen. Dit blijkt uit jaarlijks internationaal onderzoek 'Global Automotive Executive Survey 2011' van KPMG onder tweehonderd fabrikanten, leveranciers en dealers in de automobielbranche.

Download het rapport Global Automotive Executive Survey 2011

Van de onderzochte bedrijven is 90% van plan de komende vijf jaar te investeren in hybride systemen en voortdrijving door elektriciteit en waterstof. "De investeringen in alternatieve brandstoffen hebben tot gevolg dat de aandacht voor de veiligheid van de auto toeneemt", zegt William Koot, segmentleider Automotive bij KPMG. Koot: "Nu steeds meer auto's voorzien worden van nieuwe technologieën neemt het risico op brandvattende batterijen en andere gevaren toe. Dit stelt zowel leveranciers als fabrikanten in staat het voortouw te nemen in de zorg voor veiligheid, waardoor zij een duidelijk concurrentievoordeel kunnen behalen."

Volgens de onderzochte bedrijven zorgen de groei van de wereldbevolking en de verstedelijking voor ingrijpende veranderingen in het toekomstige modellenaanbod. Koot: "De groei van het aantal stadszones waar automobielen minder uitstoot mogen produceren en een beperking van de toegang tot de binnensteden vormen slechts het begin van de omslag naar een totaal ander aanbod van modellen.

Van de onderzochte bedrijven geeft 73% aan dat automobielen in toenemende mate ontworpen zullen worden voor specifieke doeleinden en 76% verwacht dat het ontwerp van auto's zal worden bepaald door de stedelijke planning. Daarnaast gaat een aantal bedrijven ervan uit dat het aanbod van mobiliteitsdiensten de markt ingrijpend zal veranderen.

Hoewel slechts 9% van de bedrijven verwacht dat mobiliteitsdiensten een aanzienlijk onderdeel zullen vormen van hun strategie, zijn grote merken als Daimler, Peugeot en BMW al bezig hierin te investeren. En dat kan hen wel eens een concurrentievoordeel kunnen opleveren.

Gezien het feit dat de groei van mobiliteitsdiensten en de zuinigheid van de auto de doorslag geven bij het kopen van een auto, verwacht 80% van de onderzochte bedrijven dat hybride en elektrische auto's de komende vijf jaar de grootste groei zullen doormaken. Veel bedrijven verwachten echter nog steeds een belangrijke rol van de overheid aangezien zij ervan overtuigd zijn dat elektrische auto's op korte termijn niet te betalen zijn zonder subsidie van de overheid.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de overcapaciteit in de wereld de bedrijven in zowel de gevestigde markten als de opkomende markten zorgen blijft baren. Bijna tweederde van de ondernemingen vindt dat de Verenigde Staten verantwoordelijk is voor de overcapaciteit gevolgd door Japan en Duitsland. Naar verwachting zullen ook China en India binnen vijf jaar voor de nodige overcapaciteit zorgen. Koot: "De meeste fabrikanten verwachten echter dat de toenemende export naar nieuwe markten voorlopig voor wat lucht zal zorgen. Dit zal echter van tijdelijke aard zijn gezien het feit dat de meeste autofabrikanten van plan zijn om juist in de nieuwe markten fabrieken neer te zetten."

Nieuws

Meer nieuws over