KPMG: economisch herstel volgens V-scenario

23 december 2009 FinancieelManagement

Internationaal adviesbureau KPMG heeft onlangs een halfjaarlijks onderzoek afgerond onder 250 Nederlandse bedrijven naar de wijze waarop zij omgaan met de gevolgen van de kredietcrisis. Sinds het ontstaan van de crisis heeft ruim 90% van de onderzochte bedrijven maatregelen genomen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, blijkt uit de resultaten.

Nederlandse ondernemingen verwachten dat de economie zich volgend jaar zal herstellen en nemen dan ook maatregelen om te profiteren van dit aanstaande herstel. Steeds meer bedrijven zijn bezig met een strategische heroriëntatie en verleggen hun aandacht naar nieuwe markten en producten.

Herstel scenarios

Ruim tweederde van de ondernemingen gelooft in herstel volgens het V-scenario waarbij het dieptepunt van de crisis eind dit jaar of begin 2010 ligt. Bijna 30 procent van de organisaties geeft aan dat het dieptepunt al voorbij is. Meer dan 30 procent  verwacht volgend jaar alweer het omzetniveau van 2008 te halen. Eén op de drie ondernemingen gelooft echter in een langzaam herstel in 2010 en 2011 (het L-scenario).

Ondanks het vertrouwen dat de meeste bedrijven hebben in het aanstaande herstel van de economie, verwacht 40 procent  van de bedrijven het komende half jaar toch nog werknemers te ontslaan. Het gaat hierbij om een reductie van het personeel met ongeveer 7 procent .

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat sinds het ontstaan van de crisis ruim 90 procent van de onderzochte bedrijven maatregelen heeft genomen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. In de non-profit sector heeft minder dan 80 procent van de organisaties maatregelen genomen. Bijna 70 procent van de onderzochte ondernemingen zag de omzet met gemiddeld 20 procent dalen en zo'n 60 procent van de bedrijven zag het resultaat met bijna 50 procent dalen. Bij een meerderheid van de bedrijven blijft cash management de belangrijkste prioriteit op de directieagenda, gevolgd door de diverse kostenscenario's.

Nieuws