KplusV voert organisatiescan uit voor Geertruidenberg

10 december 2010 Consultancy.nl

De gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) in Geertruidenberg, die onder meer verantwoordelijk is voor alle bouwprojecten, functioneert niet naar behoren. Dat blijkt uit een organisatiescan van adviesbureau KplusV Organisatieadvies eerder dit jaar. De afdeling RO houdt zich onder andere bezig met alle bouwprojecten in de gemeente.
 
De belangrijkste reden voor het slechte functioneren van RO is een te hoge werkdruk. Deze wordt veroorzaakt door twee problemen: ten eerste zijn er veel projecten in de afgelopen vier tot vijf jaar gestaakt door onderbezetting en de proef ‘Bouwen binnen strakke contouren’. Tweede probleem is de totale afwezigheid van een strategische korte- en lange termijnplanning. Door het gebrek aan prioriteitenstelling en een realistische planning wordt de afdeling ogenschijnlijk overspoeld door nieuwe ontwikkelingen, waardoor de reguliere werkzaamheden onder druk komen te staan en de kwaliteit afneemt. De fouten die hierdoor ontstaan moeten vervolgens weer worden hersteld, volgens de adviseurs van KplusV Organisatieadvies.
 
De fouten hebben niet alleen meerdere (verloren) rechtszaken tot gevolg gehad, maar leiden ook tot een vicieuze cirkel. Het herstellen van fouten en de pogingen werk in te halen worden alle meteen opgepakt. De hoge werkdruk die dit weer tot gevolg heeft, blijft onverminderd hoog door het gebrek aan planning, bijsturing en controle.

Wim Quirijnen, wethouder te Geertruidenberg, geeft toe dat de huidige gang van zaken al vier tot vijf jaar bezig is, en er tot op heden niet is ingegrepen. Koen de Vries, leidinggevende van de afdeling RO, zei dat de werknemers altijd onder hoge werkdruk functioneerden. De structurele problematiek werd daardoor ondergesneeuwd door de inhoud. Versterking en vervanging waren niet voldoende. Volgens hem gaat de situatie door de hulp van KplusV nu verbeteren.
 
Komend jaar maart zullen de gemeente en adviesbureau het rapport gezamenlijk doornemen.

Nieuws