KplusV begeleidt toekomstvisie van Gilze en Rijen

05 mei 2011 Consultancy.nl

De gemeenten Gilze en Rijen hebben adviesbureau KplusV uit Arnhem ingeschakeld om te begeleiden met het definiëren van een toekomstvisie voor de gemeente. De kervraag: waar moet de gemeente Gilze en Rijen in 2020-2025 staan?

Volgens wethouder Rolph Dols zijn er drie hoofdvragen die in de visie beantwoodt moeten worden: "Wat kan de burger van de gemeente verwachten, welke rol heeft Gilze en Rijen in de regio en wat voor een soort organisatie moet het ambtenarenapparaat zijn?

Het poject wordt aangestuurd door een stuurgroep, bestaande uit twee raadsleden, twee ambtenaren en twee collegeleden van B en W. "Zij koppelen regelmatig terug naar het college, raad, ambtenaren en de bevolking zodat het uiteindelijke einddocument niet als een complete verrassing uit de lucht komt vallen. Je creëert zo een breed draagvlak", aldus Dols.

Rol van burger in toekomstvisie
De wethouder benadrukt de belangrijk rol van de burger in het komen tot de toekomstvisie. "We zitten hier om de inwoners het naar de zin te maken. Ik zie dit als welzijn in optima forma." De inwoners worden regelmatig op de hoogte gesteld van het proces. Ook zal KplusV ervoor zorgdragen dat alle lage van de bevolking de mogelijkheid gkrijgen om hun mening te geven via themabijeenkomsten en overige interventies. “Bijvoorbeeld op het gebied van sociale cohesie, we nodigen dan buurtverenigingen en andere verenigingen uit om daarover mee te praten. Maar ook de economie is onderwerp van gesprek, waarbij bedrijfs- en winkeliersverenigingen, Defensie en de toeristische sector aan bod komen", zegt gemeentesecretaris René Wiersema.

De komende maanden zal KplusV beginnen met het inventariseren van de huidige situatie. Daarna zal het adviesbureau op basis van de verschillende interventies bottom-up werken aan een toekomstvisie.

Nieuws