KplusV begeleidt Europese uitwisseling van ondernemers

13 april 2011 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

De Europese Commissie organiseert, onder de naam 'Erasmus voor jonge ondernemers', een uitwisselingsprogramma voor jonge ondernemers. Het programma biedt ondernemers en toekomstige ondernemers de kans om mee te draaien met een ervaren ondernemer elders in Europa. Kplus Organisatieadvies vertegenwoordigd de Nederlandse ondernemers: het adviesbureau treedt op als intermediair, screent de ondernemers én zoekt de beste match binnen Europa.

Een startend of toekomstig ondernemer wil natuurlijk zo veel mogelijk te weten komen over ondernemerschap. Binnen Europa bestaat nu de kans om snel ervaring op te doen en extra kennis te vergaren. De Europese Unie initieerde een uitwisselingsproject onder de naam 'Erasmus voor jonge ondernemers' om de ondernemer in een vroeg stadium een breed blikveld te bieden én ondernemerschap binnen de Europese economie te bevorderen.

De criteria

De ondernemer moet aan een aantal criteria voldoen. Zo gaat het om mensen die vergevorderde plannen voor een eigen onderneming hebben, of in de afgelopen drie jaar een eigen onderneming zijn gestart. Voor deelname aan het programma Erasmus voor Jonge ondernemers moet hij of zij een businessplan, cv, motivatie en persoonlijke gegevens aanleveren.

Een ondernemer kan ervaring opdoen binnen een periode van één tot zes maanden. Hij of zij krijgt daarbij een tegemoetkoming in de kosten, waarvan de hoogte varieert per deelnemend land. De ondernemer kan overigens zelf aangeven binnen welk land of welke landen hij/zij graag ervaring wil opdoen.

Meer dan 2,500 jonge ondernemers

Inmiddels hebben al meer dan 2,500 jonge ondernemers binnen Europa ervaring opgedaan bij een MKB-onderneming elders in Europa. Het gaat om ervaring rond onder meer: beslissende voorwaarden voor succes, doeltreffend plannen, financieel en operationeel beheer, ontwikkeling van vernieuwende producten, en diensten en succesvolle ervaringen met verkoop & marketing.