KplusV: Gemeente Noordenveld kan 8 ton besparen

17 maart 2010 Dagblad van het Noorden

De gemeente Noordenveld kan op termijn met minimaal vijf ambtenaren minder af. Door bovendien efficiënter te werken kan waarschijnlijk zo'n 600.000 tot 800.000 euro per jaar worden bespaard. Dat is de conclusie van adviesbureau KplusV uit Arnhem.

Noordenveld krijgt, net als andere gemeenten, te maken met flinke rijksbezuinigingen. Precieze bedragen zijn nog niet bekend, maar de gemeente houdt rekening met vier tot vijf miljoen euro per jaar vanaf 2011. Het onderzoek van KplusV moet duidelijk maken in hoeverre er op het ambtelijke apparaat zelf kan worden bezuinigd.

Het onderzoeksbureau, dat de gemeente in december en januari tegen het licht hield, geeft aan dat de huidige formatie en efficiency van Noordenveld best redelijk is. Er is winst te behalen, maar vergeleken met andere gemeenten doet Noordenveld het zeker niet slecht.

Kritiek is er op het ontbreken van een strategische toekomstvisie. Ook wordt er vanuit het management te weinig sturing aan de ambtenaren gegeven. Er wordt goed werk geleverd, maar dit komt volgens de onderzoekers vooral door de grote inzet van de medewerkers. Gemeentesecretaris Anne Doornbos wordt omschreven als duidelijk maar soms te dominant.

Of de gemeente de aanbevelingen van KplusV overneemt, wordt in de komende weken besloten door het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad.

Nieuws

Meer nieuws over