Kplus begeleidt fusie tussen CROW en CURNET

07 september 2010 KplusV Organisatieadvies

KplusV Organisatieadvies begeleidt het fusietraject tussen bouwsector Kennisinstituten CROW en CURNET sinds de start in 2009. CROW en CURNET zullen samen één breed georiënteerd instituut voor de bouw gaan vormen, met één loket voor alle vraagstukken in de sector.

Voorbereiding op 1 juli 2011

De fusie is niet bedoeld ter bezuiniging, maar ter verbetering van diensten die beide organisaties voor de bouwsector leveren. Naar verwachting is per 1 juli 2011 de fusie een feit. Als kwartiermaker is Iman Koster (directeur CROW) benoemd. Hij zal de komende maanden de vorming van het nieuwe instituut op zich nemen. Henry Meijdam (algemeen directeur CURNET) zal in deze periode fungeren als strategisch adviseur. De (nog niet benoemde) directeur van de nieuwe organisatie, gaat de regie voeren over weg daar naartoe. KplusV begeleidt ook deze fase.

Aanpak en rol KplusV

KplusV begeleidde de organisaties in alle voorgaande fasen, onder te verdelen in drie onderdelen: oriëntatie, business plan en afronding. Zo heeft KplusV bij de start in 2009 allereerst bij beide partijen een globale matchverkenning gedaan ('heeft het kans van slagen?' plus een beknopt boekenonderzoek). Daarna begeleidde KplusV, simultaan, een serie dagvullende werkgroepoverleggen met vijf verschillende werkgroepen met betrokkenen uit beide organisaties. Met input uit deze groepen (HRM, Organisatiestructuur, Processen, Merk & Markt, ICT & Financiën) kon KplusV aan de slag met het business plan. Vervolgens heeft KplusV met de organisaties gekeken naar hoe de uitgangspunten zich vertalen in governance: waar, bij wie en waarom liggen de verantwoordelijkheden en sturing, waarbij ook de nodige juridische aspecten zijn meegnomen. Uiteindelijk volgde het formeel voorgenomen besluit tot fusie.

Nieuws