Klanten zijn erg tevreden met Leeuwendaal diensten

07 januari 2008 Leeuwendaal

Leeuwendaal heeft in het najaar van 2007 voor de zevende keer het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder 200 opdrachtgevers door onderzoeksbureau Hussaarts & de Vos. We zijn er trots op dat de uitstekende klanttevredenheidsscore van het vorige onderzoek in 2005 nagenoeg gehandhaafd is. Maar liefst 91% van de respondenten geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van Leeuwendaal.

Uitgedrukt op de vijfpuntsschaal die het onderzoeksbureau hanteert bedraagt de score 4,25. Het onderzoeksbureau geeft aan dat het erg positief is dat Leeuwendaal al drie onderzoeken op rij een score boven 4,20 heeft behaald, wat voor kennisintensieve dienstverleners bijzonder hoog is.

Behalve naar de tevredenheid over de dienstverlening is ook gevraagd of de respondenten Leeuwendaal zouden aanbevelen bij relaties. Ook dit leverde een hoge score op: maar liefst 92,4% antwoordde zeker wel of waarschijnlijk wel. In de top 10 van meest gebruikte bewoordingen komen alleen maar positief bedoelde bewoordingen voor zoals professioneel, veel kennis/deskundigheid, betrouwbaar en goede kwaliteit.

Uiteraard zijn we trots op de resultaten, maar dit betekent niet dat we achterover gaan leunen. De feedback die we gekregen hebben zetten we om in concrete acties. En ook in de toekomst blijven we ons maximaal inzetten voor onze klanten, zodat we de succesvolle ontwikkeling van ons bureau kunnen voortzetten.

Nieuws