Projecten van Het Zuiderlicht Managementadviseurs

13 oktober 2010 Consultancy.nl

Adviesbureaus maken over het algemeen hun klanten niet kenbaar aan de buitenwereld. Dat het ook anders kan bewijst adviesbureau Het Zuiderlicht. Op haar website maakt het organisatieadviesbureau een groot gedeelte van haar huidige klanten openbaar.

Een greep uit de opdrachten waar Het Zuiderlicht adviseurs mee bezig zijn:

Stichting Maeykehiem
Ondersteuning bij revitalisatie, intervisie van afdelingshoofden en ondersteuning bij het organiseren, uitwerken en realiseren van de reorganisatievraagstukken

Noorderpoort
Ondersteuning bij het ontwikkelen van een businessmodel

Royal Smilde Group
Integratie van twee productiebedrijven: analyseren van kritische processen, beschrijven van het nieuwe proces en nacalculeren van de benodigde formatie en het besparingspotentieel

Zorgmaatwerk
Begeleiding bij de ontwikkeling en groei van de organisatie en bij de doorontwikkeling en borging van het HKZ-kwaliteitssysteem

Provincie Overijssel/Rijkswaterstaat
Begeleiding samenwerking op het gebied van gladheidsbestrijding

PandGarant
Begeleiding bij het ontwikkelen en implementeren van een krachtige en doeltreffende verbeterimpuls in de bedrijfsvoering

Rechtbank Groningen
Rendementsverbetering

Kinderwoud
Begeleiding organisatieontwikkeltraject

Noorderbrug
Ondersteuning bij het delen, eigen maken en borgen van de benodigde bedrijfsmatige kennis t.b.v. de doorvertaling van de zorgzwaartebekostiging in de organisatie

Zorggroep Groningen
Begeleiding kwaliteitstraject en komen tot een nieuw meerjarenbeleidsplan

Kema
Begeleiding organisatieontwikkeling

PBF-group
Rendementsverbetering

Amsta
Ondersteuning bij procesontwerp en optimalisatie

Openbaar Ministerie
Uitvoeren van een onderzoek naar de doorlooptijden in de jeugdstrafrechtketen binnen de drie noordelijke arrondissementen

Kennemervis Groep
Ondersteuning bij het integratieproces van Fishmasters

Openbaar Onderwijsgroep Groningen
Interim controller

Nieuws