Kirkman Company steunt Sustainable Hunt 2012

23 februari 2012 Consultancy.nl

Kirkman Company heeft een samenwerking afgesloten met Professional Passionates, een stichting die het bedrijfsleven probeert te motiveren een duurzamer beleid te voeren. Als onderdeel van de samenwerking gaat het adviesbureau inhoudelijk bijdragen aan het event de “Sustainable Hunt” dat op 5 juni 2012 plaatsvindt (World Environment Day).

Vorig jaar organiseerde de stichting de Electric Rally 2011, een rally in elektrische auto's waar verschillende BN’ers aan meededen, waaronder Jan Kees de Jager en Hanna Verboom.

De Sustainable Hunt
Ook in 2012 vraagt de stichting met de “Sustainable Hunt” aandacht voor het verduurzamen van organisaties, vanuit de kracht van het individu (een 'Professional Passionate'). Dit jaar zijn alle pijlen gericht op het verduurzamen van de lunchkantine. Aan de hand van een vijftal thema's zal op 5 juni een diner worden gegeven. Daarnaast zal tijdens een middagactiviteit op een ludieke wijze de 'Hunt' naar voren komen.

Kirkman Company helpt Professional Passionates door workshops te organiseren en faciliteren op het gebied van Business Modelling. Doel hierbij is dat de Kirkman Company adviseurs invulling gaan geven aan de vijf thema's van de Sustainable Hunt (zoals bijvoorbeeld een Meatless Monday of een No Waste Wednesday) zodat daadwerkelijk verdienmodellen (Fast Forward Solutions) worden gecreëerd op deze thema's. De samenwerkingsparnters gaan vervolgens onder begeleiding van het adviesbureau 'Fast Forward Solutions' per thema ontwikkelen en presenteren tijdens het diner op 5 juni.

Nieuws