Kirkman: Aspecten voor een effectieve samenwerking

16 februari 2012 Consultancy.nl

Commitment, vertrouwen, coöperatie, communicatie, conflictbeheersing en een wederzijdse klik zijn de belangrijkste relationele en gedragsaspecten voor een optimaal functioneren van een samenwerkingsverband. Dat blijkt uit onderzoek van Meike van der Ploeg, voormalig stagiaire bij Kirkman Company en momenteel YSE-trainee. Doelstelling van haar studie was om horizontale samenwerkingsverbanden tussen ondersteunende ziekenhuisafdelingen te onderzoeken, waarbij relationele en gedragsaspecten in context werden geplaatst.

Meike van der Ploeg verrichte haar onderzoek vanuit haar studie Strategic Human Resource Management aan de Utrechtse School voor Bestuur en Organistiewetenschappen.

Meer samenwerking
Binnen de gezondheidszorgsector wordt de afgelopen jaren meer en meer samenwerking gezocht als reactie op veranderingen in de context. De keuze voor horizontale samenwerking op ondersteunende diensten geeft zorginstellingen de mogelijkheid om schaalvoordelen en daarmee efficiëntie en kostenbesparing te realiseren. Velen bereiken echter niet hun beoogde doelstellingen.

Vanuit de procesbenadering is gekeken hoe relationele en gedragsaspecten invloed hebben op de relatie tussen samenwerkingspartners. Tot nu toe hebben onderzoekers zich voornamelijk gericht op het niveau van de organisatie, dat wil zeggen op macroniveau. Deze studie analyseert specifiek samenwerkingsverbanden op afdelingsniveau, waarbij interpersoonlijke en intergroepsaspecten een rol spelen.

Relationele- en gedragsaspecten
Uit het onderzoek blijkt dat op microniveau een sterk belang wordt toegeschreven aan de relationele aspecten commitment en vertrouwen. Daarnaast worden de volgende gedragsaspecten van belang geacht: coöperatie, communicatie, conflictbeheersing en een wederzijdse klik. Deze aspecten beschrijven zowel een direct als indirect belang voor het succes van een samenwerkingsrelatie.

Ook komt uit dit onderzoek naar voren dat het effect van relationele en gedragsaspecten voornamelijk betrekking heeft op de versterking van de continuïteit van de samenwerkingsrelatie. Vanuit deze relationele en gedragsaspecten wordt de uitgesproken wens ontwikkeld om bij elkaar te blijven en de daarvoor noodzakelijke offers te leveren.

Indirect blijkt een duidelijk positief effect van verschillende gedragsaspecten op de relationele aspecten, commitment en vertrouwen. In deze relatie dragen gedragsaspecten bij aan de toename van het vertrouwen en commitment ten opzichte van de samenwerkingsrelatie en de samenwerkingspartner. Aangezien het directe belang van deze relationele aspecten voor het succes van samenwerking eerder is aangetoond, kan gesteld worden dat bovengenoemd effect een optimalisatie van het functioneren van het samenwerkingsverband creëert.

Een belangrijke aanbeveling voor vervolgonderzoek richt zich dan ook op de bestudering van meerdere effectrelaties tussen relationele en gedragsaspecten en het effect hiervan op het succes van samenwerking binnen de zorg.

Nieuws

Meer nieuws over