Kirkman Company: Zes gebieden van duurzaam HRM

11 januari 2012 Consultancy.nl

Human Resource (HR)-professionals houden zich slechts beperkt bezig met duurzaamheid. Duurzaam Human Resource Management (HRM) wordt vooral geassocieerd met werknemersmobiliteit en -ontwikkeling. Dat concludeerde Irene Rompa in haar onderzoek naar duurzaam HRM, dat zij uitvoerde als trainee bij adviesbureau Kirkman Company.

Duurzaamheidsthema’s
Voorafgaand aan haar onderzoek definieerde Rompa zes thema’s waarmee duurzaam HRM wordt geassocieerd. Zij kwam tot de thema’s door input van dertien HR-directeurs en “Corporate Social Responsibility” leidinggevenden (via interviews). De zes thema’s waren: diversiteitsbeleid, groen HRM, werknemersontwikkeling, flexibiliteit, vrijwilligerswerk en mobiliteit, en werknemers-gezondheid. Op basis van deze zes thema’s formuleerde Rompa vervolgens 50 beleidsvormen. Via een enquête werden HR-professionals gevraagd in hoeverre ze duurzaam HRM associeerden met de beleidsvormen.

Uitkomsten
De enquête werd ingevuld door 205 HR-professionals in Nederland en België. Duurzaamheid werd door hen voornamelijk geassocieerd met mobiliteit, kennisontwikkeling over duurzaamheid en algemene ontwikkeling van werknemers. Enkele specifieke beleidsvormen werden opvallend vaak genoemd: het nieuwe werken, op competenties gericht diversiteitsbeleid en geestelijke gezondheid. Vrijwilligerswerk werd van de zes thema’s het minst met duurzaamheid in verband gebracht.

Geen criterium voor sollicitatie en beoordeling
“Voor duurzaam HRM bleek in het bedrijfsleven nog helemaal geen algemene definitie te zijn. Daarom was ik benieuwd wat duurzaam HRM volgens HR-professionals inhoudt”, aldus Rompa. Opvallende uitkomst was volgens haar dat duurzaamheid volgens de leidinggevenden die zij interviewde geen geschikt criterium is voor sollicitaties of de beoordeling van hun werknemers. “Volgens hen werkt dat niet in de praktijk. Ik dacht juist dat je bij duurzaam HR-beleid mensen zou aannemen die duurzaamheid belangrijk vinden en dat je duurzaamheid zou betrekken bij de beoordeling en beloning. Organisaties kijken wel hoe goed ze het doen op de Dow Jones Sustainability Index, maar ze rekenen hun werknemers er niet op af.”

Nieuws