Kadaster en Ecofys geven samen advies aan gemeenten

10 augustus 2011 Consultancy.nl
Profiel

Kadaster en Ecofys gaan samen gemeenten helpen met het besparen van energie in de gebouwde omgeving. De bundeling van vastgoedinformatie van Kadaster met praktijkervaring van Ecofys maakt energie- en klimaatbeleid van lokale overheden effectiever. Gemeenten kunnen nu op wijk- en buurtniveau nagaan waar besparingspotentieel op meest effectieve wijze te realiseren is.

Wijkgerichte energiecampagnescan
Het in kaart brengen van mogelijkheden voor energiebesparing gebeurt met een wijkgerichte energiecampagnescan. Deze scan geeft inzicht in de potentiële besparingen van koopwoningen per woonwijk. Wijken en buurten verschillen ten opzichte van elkaar voor wat betreft energielabels, huizentypen, bouwjaar, het voorkomen van monumenten en koopkracht van de bewoners. Tevens kan gelijksoortigheid van de woningen bloksgewijze aanpak mogelijk maken. Deze verschillen beïnvloeden de succesfactoren van energiebesparingcampagnes. Gemeenten kunnen door de scan van Kadaster en Ecofys hun middelen effectiever inzetten.

Gemeente Apeldoorn
De gemeente Apeldoorn heeft als eerste gemeente de Energiecampagnescan van Kadaster en Ecofys uit laten voeren. ‘Met behulp van de Energiecampagnescan zijn we in staat om ons te focussen op de meest kansrijke buurten en te kiezen voor de juiste energiebesparingsmaatregelen’, aldus Barbera van der Hoek, Programmamanager Apeldoorn Energieneutraal. ‘Verschillende wijken vereisen namelijk verschillende stimuleringsactiviteiten van de gemeente’.