Squarewise wint internationale innovatie award

05 juli 2011 Consultancy.nl

Op de 22ste jaarlijks ISPIM (International Society for Professional Innovation Management) conferentie, die dit jaar in Hamburg plaatsvond, is het door Squarewise ingestuurde artikel “Organizational Capabilities as the Key to Sustainable Innovation” erkend als bijzondere bijdrage.

Het artikel, geschreven door consultants Cécile van Oppen en Luc Brugman, stelt dat duurzame innovatie meer organisatie gedreven is dan techniek gedreven. Het erfgoed van operational excellence heeft ertoe geleid dat duurzaamheid binnen bedrijven benaderd wordt als een efficiency vraagstuk. Beperken van afvalstromen, slim inzetten van materialen en het limiteren van energiegebruik zijn nu de focus. Om echter de duurzaamheidsuitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden zullen organisaties echter zaken anders moeten doen, niet alleen beter. Sleutel tot deze verandering ligt in de manier waarop organisaties zichzelf inrichten. In het gepresenteerde artikel wordt een model neergezet waarmee organisaties duurzame innovatie kunnen faciliteren.

In het opvolgende onderzoek wordt dit model kwantitatief gestes in relatie tot duurzaamheidsprestaties en financiële prestaties. De sterke correlaties die gevonden zijn in dit onderzoek onderstrepen de relevantie van het gekozen model. Het wetenschappelijke artikel waarin deze bevindingen uiteen worden gezet wordt naar verwachting de tweede helft van 2011 gepubliceerd.

Nieuws

Meer nieuws over