innergo levert projectmanagementdiensten aan TenneT

07 april 2011 innergo

innergo levert projectmanagementdiensten aan Asset Management afdeling binnen TenneT

TenneT, de landelijke beheerder van het elektriciteitsnet, heeft het hele Nederlandse hoogspanningstransportnet in handen gekregen na een overeenkomst met Stedin, het regionale netwerkbedrijf dat actief is in Utrecht en Zuid-Holland. Eerder nam TenneT de hoogspanningsnetten over van de netwerkbedrijven Liander, Delta en Enexis.

Bij Stedin gaat het vooralsnog niet om een aankoop van het net, maar om een overdracht van het beheer. Stedin heeft het hoogspanningsnet grotendeels ondergebracht in een zogeheten crossborderleaseconstructie. Daarbij is het netwerk overgedragen aan een Amerikaanse eigenaar en Stedin huurt het terug. Dat levert fiscaal voordeel op dat gedeeld wordt door Stedin en de buitenlandse investeerder. Deze contracten lopen af in 2017 en in 2022 en dan zal TenneT, een staatsbedrijf, het hoogspanningsnet (150 kiloVolt) van Stedin wel in eigendom nemen.

In het project om te komen tot overdracht van het beheer van Stedin aan TenneT heeft innergo projectmanagementdiensten geleverd voor de afdeling Asset Management binnen TenneT.

Over innergo

innergo is een dynamisch interim- en adviesbureau dat is ontstaan vanuit de passie om de kwaliteit van organisaties met een (sociaal)maatschappelijke functie op duurzame wijze te verbeteren door te informeren, te faciliteren en te inspireren. Ons groeiende team van adviseurs denkt en werkt in het bieden van concrete oplossingen voor concrete vraagstukken op het snijvlak van management en implementatie. Dit doen wij onder andere voor de sectoren overheid, non-profit, wonen en nutsbedrijven.

Nieuws