innergo in task force control gemeente Castricum

01 april 2011 innergo

De gemeente Castricum heeft, mede na advies van de externe accountant, een Task Force Control in het leven geroepen. De Task Force is inmiddels gestart en bestaat uit een deskundige op gebied van control, een deskundige op gebied van accountancy en een deskundige vanuit de afdeling Interne Controle. Deze Task Force gaat de organisatie ondersteunen om financieel beter in balans te komen. Zo wil de gemeente een goed overzicht krijgen over de zaken waarop wel of juist niet kan worden bezuinigd. Alle processen en procedures binnen de gemeentelijke organisatie zullen tegen het licht gehouden worden. Daar waar verbeteringen mogelijk zijn, worden deze doorgevoerd. Daarnaast zal de Task Force de interne beheersing optimaliseren om met een minimum aan middeleninzet de organisatiedoelstellingen te realiseren, dit op een rechtmatige, beheerste wijze te doen en risico’s goed te kunnen managen. innergo is gevraagd deel te nemen aan deze Task Force Control, mede door haar specialistische kennis over internal controls, rechtmatigheid en gemeentefinanciën.

Over innergo
innergo is een dynamisch interim- en adviesbureau dat is ontstaan vanuit de passie om de kwaliteit van organisaties met een (sociaal)maatschappelijke functie op duurzame wijze te verbeteren door te informeren, te faciliteren en te inspireren. Ons groeiende team van adviseurs denkt en werkt in het bieden van concrete oplossingen voor concrete vraagstukken op het snijvlak van management en implementatie.

Nieuws

Meer nieuws over