innergo implementeert roosterplanning bij zorgklant

24 maart 2011 innergo

Stichting ORO heeft innergo opdracht gegeven voor de implementatie van een uniforme roosterplanningsmethodiek bij hun 80 locaties in Zuid-Nederland. Dit project maakt betere aansluiting mogelijk tussen het aanbod van zorg en de individuele zorgvraag van cliënten.

Stichting ORO heeft als doel om mensen met een (verstandelijke) beperking bij te staan om de kwaliteit van hun bestaan in de samenleving te verbeteren. Dit doet ORO onder andere door het bieden van ondersteuning en begeleiding bij thuiszorg, wonen, dagbesteding, arbeid, logeren, vrije tijd en vorming.

over innergo

innergo is een dynamisch interim- en adviesbureau dat is ontstaan vanuit de passie om de kwaliteit van organisaties met een (sociaal)maatschappelijke functie op duurzame wijze te verbeteren door te informeren, te faciliteren en te inspireren. Ons groeiende team van consultants denkt en werkt in het bieden van concrete oplossingen voor concrete vraagstukken op het snijvlak van management en implementatie. innergo is gevestigd te Utrecht.

Nieuws

Meer nieuws over