Innergo adviseert vredesbeweging IKV Pax Christi

17 september 2010 Innergo

IKV Pax Christi is de grootste vredesbeweging van Nederland. Samen met partnerorganisaties werkt de organisatie in conflictgebieden over de hele wereld. innergo adviseert en ondersteunt IKV Pax Christi sinds 2009 op het gebied van projectcontrol en het samenstellen van verantwoordingen.

innergo heeft onder andere de begroting voor IKV Pax Christi samengesteld in het kader van het Medefinancieringsstelstel 2011 – 2015 (MFS II). Het MFS II is een subsidie voor particuliere non-profitorganisaties die activiteiten ontplooien in ontwikkelingslanden gericht op structurele armoedebestrijding. IKV Pax Christi werkt in haar projecten samen met diverse partners in het buitenland die zich jaarlijks aan IKV Pax Christi verantwoorden.

Met het oog op innergo’s succesvolle inzet bij de verantwoordingen van de partners in haar Afrikaanse projecten, heeft IKV Pax Christi innergo gevraagd om ook de verantwoording voor een tweetal partners in Macedonië te trekken. Ditmaal op locatie in Macedonië. Zodoende heeft innergo de verantwoording van lopende en afgesloten projecten met de partners uit Macedonië in kaart gebracht en volgens de geldende regels samengesteld. Het uiteindelijke resultaat was een projectverantwoording die moeiteloos de accountantscontrole passeerde.

innergo streeft een duurzame relatie na met IKV Pax Christi door zowel in binnen- als buitenland als betrouwbare partner met raad en daad bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van de vredesorganisatie.

Nieuws

Meer nieuws over