IG&H Consulting: PPI gaat pensioenmarkt opschudden

22 december 2010 IG&H Consulting & Interim

Miljardenmarkt biedt kansen voor nieuwe toetreders

De Premie Pensioen Instelling (PPI) zal de Nederlandse markt voor aanvullend collectief pensioen (€ 35 miljard per jaar) openbreken. Werkgevers zijn ontevreden over hun huidige pensioen en tonen zich bereid te switchen naar een andere pensioenaanbieder, mits er een goed alternatief voorhanden is. De PPI maakt het voor nieuwe toetreders, waaronder banken, eenvoudiger om de pensioenmarkt te betreden. Dit zal voor meer concurrentie en prijsdruk zorgen, wat gevolgen zal hebben voor de traditionele marktverdeling.

70% Werkgevers bereid te switchen

Pensioen is voor werkgevers nog altijd een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Recent onderzoek van IG&H Consulting & Interim onder 400 mkb-werkgevers laat zien dat 74% het aanbieden van een pensioenregeling belangrijk vindt. De helft van de werkgevers (51%) geeft aan ontevreden te zijn over hun huidige pensioen. Op de vraag of men bereid is van pensioenaanbieder te veranderen als er een goed alternatief beschikbaar is, antwoordt 70% positief.

Pensioenmarkt wordt opengebroken

De PPI zal zich in eerste instantie richten op de markt voor beschikbare premieregelingen. Deze bedraagt zo’n € 6,5 miljard per jaar. De reikwijdte van de PPI is echter groter. De totale markt voor aanvullend collectief pensioen (de zogn. tweede pijler) omvat ruim € 35 miljard per jaar. Een kleine groep van pensioenaanbieders, bestaande uit de grote pensioenfondsuitvoerders en verzekeraars, domineert nu nog de markt.

ABN AMRO kondigt PPI aan

Naast de Delta Lloyd-Binck Bankcombinatie BeFrank en Robeco die hun plannen voor een PPI reeds eerder bekend maakten, heeft ook ABN AMRO laten weten een PPI te willen oprichten. Na het succes met Banksparen in de hypotheek- en lijfrentemarkt, zien de banken nu kans om de omvangrijke collectieve pensioenmark flink op te schudden. Gezien de huidige turbulentie in pensioenland kan de timing haast niet beter zijn.

PPI is aantrekkelijk voor banken

Banken hebben grote behoefte aan lange termijn middelen, onlangs nog aangewakkerd door Basel III-regelgeving. Pensioengelden zijn per definitie lange termijn middelen en daarom zeer interessant voor banken. Bovendien hebben banken een infrastructuur die zeer geschikt is om tegen lage kosten en met hoge transparantie geldstromen te verwerken. Banken hebben veel te winnen op het terrein van pensioen. Hun huidige distributieaandeel ligt rond de 5%. Het marktbereik is echter groot; immers, alle werkgevers hebben al een bankrelatie. En de PPI maakt het eenvoudiger om pensioenaanbieder te worden.

Achtergrond

Afgelopen zomer heeft de Tweede Kamer de wet op de Premie Pensioen Instelling aangenomen. 21 december volgde de Eerste Kamer. Deze nieuwe uitvoerder van pensioenregelingen is vooral bedoeld om de Nederlandse financiële sector in staat te stellen zijn pensioenkennis en competenties te exporteren naar het buitenland. Hiervoor is het wel aan te bevelen om eerst ervaring op te doen in de volwassen Nederlandse markt.

Nieuws

Meer nieuws over