IG&H Consulting: premiestijging verwacht bij vrouwen

09 maart 2011 IG&H Consulting

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft afgelopen week bepaald dat verzekeraars per 1 maart geen onderscheid meer mogen maken tussen mannen en vrouwen bij het bepalen van verzekeringspremies. De uitspraak heeft gevolgen voor de premies van verschillende verzekeringen. Volgens adviesbureau IG&H Consulting & Interim zullen vrouwen meer moeten betalen voor hun levensverzekeringen.

Levensverzekeringen
Volgens het Verbond van Verzekeraars zal voornamelijk op het gebied van levensverzekeringen een flinke premiestijging plaatsvinden voor vrouwen. "Dat Nederlandse verzekeraars het onderscheid tussen man en vrouw maken bij levensverzekeringen hangt samen met de levensverwachting. Vrouwen leven iets langer dan mannen. Daaraan is een lagere premie aan gekoppeld." Verzekeringsdeskundige Matthijs Mons van IG&H Consulting & Interim schat in dat het hooguit gaat om een premiestijging van een paar tientjes per jaar. Mannen betalen naar verwachting juist weer enkele tientjes minder per jaar.

Autoverzekering
In het Verenigd Koninkrijk waarschuwt de British Insurance Brokers Association vrouwen dat ze door de uitspraak wel 25% tot 50% procent meer premie moeten gaan betalen voor een autoverzekering. "Keurig rijdende dametjes en gezond levende vrouwen zullen de dupe worden door Brussel", zo stelt de Britse pers. In Nederland zullen autoverzekeringen naar verwachting geen aanpassingen hoeven te doen omdat verzekeraars hier, in tegenstelling tot de Britten, geen verschillende premies voor vrouwelijke afnemers van autoverzekeringen hanteren.
De volledige effecten van de bepaling op overige verzekeringsproducten wordt momenteel geanalyseerd door de Europese koepelorganisatie van (her)verzekeraars - CEA. De resultaten hiervan worden later deze maand verwacht.

Nieuws