IG&H: PPI leidt tot concurrentiestrijd op pensioenmarkt

11 juli 2011 Consultancy.nl

De komende jaren zal er een hevige concurrentiestrijd losbarsten op de Nederlandse pensioenmarkt doordat er een nieuwe groep prijsvechters zal opstaan. Dit komt door het onlangs aangenomen Wetsvoorstel Premiepensioeninstelling (PPI). Hierdoor verliezen persioenaanbieders hun monopolie op de markt en kunnen verschillende partijen - zoals banken, wergevers en adviseurs - de markt betreden. De nieuwe spelers zijn van plan om met easyJet-achtig pensioenen met een lage kostenstructuur veel klanten te verleiden en een flink stuk van de markt te veroveren.

Volgens analisten zijn er tussen vijftien tot twintig geïnteresseerde partijen. Inmiddels hebben al verschillende spelers zich gemeld voor een vergunning voor een PPI, zoals Robeco, Aegon en ABN Amro. En inmiddels heeft De Nederlandsche Bank (DNB) zijn fiat gegeven aan de eerste nieuweling: BeFrank (een samenwerking van BinckBank en Delta Lloyd).

PPI gaat concurrentie aan met pensioenverzekeraars
De verwachting is dat de PPI een geduchte concurrent wordt voor pensioenverzekeraars die nu de markt van beschikbare premieregelingen domineren. Uit recent onderzoek van IG&H Consulting onder 300 pensioenadviseurs blijkt dat 44% verwacht dat de PPI de bestaande producten van pensioenverzekeraars onder grote druk zal zetten. Liefst 90% van de onderzochte adviseurs gaf aan de PPI mogelijk te gaan adviseren. Een van de redenen is het negatieve imago van bestaande producten, omdat ze o.a. worden geassocieerd met woekerpolissen. "Het voordeel van de PPI is dat het transparant is en daardoor lage kosten afdwingt. Dit kan voor een werknemer - bij gelijkblijvende beleggingsrendementen - wel 20% meer pensioen opleveren als je uitgaat van de beloftes die de ppi's doen. Een ander voordeel is dat ppi's een opzegtermijn van twee maanden willen hanteren en bijvoorbeeld niet een looptermijn van vijf jaar. Als concurrenten lagere kosten in rekening brengen, zullen werkgevers eerder bereid zijn over te stappen. Dit zal voor veel kostendruk in de markt zorgen" stelt Frans Liem, partner bij IG&H Consulting, in de Telegraaf.

IG&H Consulting expert op het gebied van PPI
IG&H Consulting & Interim is een expert op het gebied van de pensioenmarkt en de PPI. In juni gaf Frans Liem een presentatie over pensioenmarktontwikkelingen en impact van de PPI tijdens de 2-daagse conferentie 'Premie Pensioen Instelling'. Download hier de presentatie gegeven door Frans Liem, PPI - Kansen en Uitdagingen in de Pensioenmarkt. En in oktober 2010 organiseerde IG&H Consulting & Interim in samenwerking met Holland Financial Centre (HFC) een seminar over de impact van de PPI op de pensioenmarkt.

Over de premiepensioeninstelling (PPI)
Op 21 december 2010 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het Wetsvoorstel Premie-pensioeninstelling (PPI). De PPI is een nieuw soort pensioenuitvoerder en kan alleen een DC-regeling (beschikbare-premieregeling) uitvoeren. De PPI mag zelf geen risico's, zoals rendements-, overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico lopen. Via de PPI regeling krijgen nu zo goed als alle partijen de kans om de Nederlandse pensioenmarkt te betreden. Denk hierbij aan banken, (her)verzekeraars, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen, administratiekantoren maar ook werkgevers en adviseurs.

Nieuws

Meer nieuws over