IG&H: onderzoek naar besturing van ziekenhuizen

05 januari 2011 Consultancy.nl

IG&H Consulting & Interim heeft onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van besturingsmodellen bij ziekenhuizen. De centrale vraag was: "waarom bieden bestaande besturingsmodellen en organisatiestructuren onvoldoende houvast om de noodzakelijke fundamentele veranderingen in ziekenhuizen door te voeren?"

Meer dan 25 bestuurders uit 22 verschillende ziekenhuizen zijn geïnterviewd door het adviesbureau. Vervolgens zijn de bevindingen verder aangescherpt tijdens diverse andere bijeenkomsten. De resultaten zijn uitgebracht in een vision paper ‘It takes two to tango? Van bestuurscrises naar effectieve besturing in ziekenhuizen'.

De belangrijkste conclusies van het rapport:

  • ziekenhuizen formuleren geen onderscheidende strategie die geënt is op de kerncompetenties van het ziekenhuis
  • de strategie van ziekenhuizen wordt niet op adequate wijze doorvertaald naar de organisatie
  • sleutelposities worden niet altijd door de juiste mensen bekleed
  • de samenwerking en het mandaat van de verschillende bestuursorganen steunen op een te vrijblijvend en informeel besturingsmodel

Naast de inzichten inzake effectieve besturing, bieden de adviseurs van IG&H Consulting ook praktische handvatten om de effectiviteit binnen ziekenhuizen te verbeteren. Een ‘must read’ rapport dus voor een ieder die betrokken is bij besturingsvraagstukken.

Nieuws

Meer nieuws over