HPO Centre: Vijf succesfactoren voor management

08 november 2011 Consultancy.nl

Bezuinigingen zijn in het huidige economische klimaat bij veel organisaties aan de orde van de dag. Bedrijven die kosten moeten besparen nemen echter vaak de verkeerde maatregelen. Bezuinigings-operaties ontstaan veelal uit financiële paniek, waardoor foute keuzes worden gemaakt, op de verkeerde gebieden wordt bespaard, de bezuinigingen niet tot prestatieverbetering leiden en waardevolle projecten moeten worden gestaakt. Dat blijkt uit een onderzoek door HPO Center.

Langetermijnvisie
Belangrijk bij kostenbesparingen is een blik op de lange termijn. Volgens André de Waal, directeur van HPO Center, richten de best presterende bedrijven zich op hun core business en overwegen ze welke bezuinigingen op de lange termijn het gunstigste zijn voor hun organisatie. Kernpunten daarbij kunnen bijvoorbeeld zijn het behouden van zoveel mogelijk kennis en ervaring en een sterke focus op de tevredenheid van de klant. Goede werknemers moeten extra gestimuleerd worden; ontslagrondes moeten vooral de slecht presterende werknemers raken.

Vijf succesfactoren
HPO Center formuleerde op basis van zijn onderzoek onder 1400 organisaties in 50 landen vijf succesfactoren om een crisisperiode goed te doorstaan en klaar te zijn voor de toekomst.

1. Goed management
Het management moet zich focussen op resultaten en op de lange termijn. Voor slecht presterende werknemers mag geen genade zijn. Het management moet snel besluiten kunnen nemen en een leidende rol spelen in de organisatie.

2. Openheid en actie
Voor een gezond bedrijf zijn een open cultuur en betrokkenheid van de werknemers essentieel. Kennis en ervaring die prestaties kunnen verbeteren moeten snel en efficiënt kunnen worden omgezet in actie.

3. Langetermijnfocus
Bij het snijden in de kosten mag de langetermijnfocus nooit uit het zicht verloren gaan. Aanstelling, interne opleiding en behoud van talent blijft altijd belangrijk. Behoud van gezonde langetermijnrelaties met klanten, partners en leveranciers is essentieel bij iedere kostenbesparing.

4. Innovatie en verbetering
Vooruitgang is belangrijk. Een bedrijf moet zich bewust zijn van zijn onderscheidende eigenschappen. Het management en de werknemers moeten de mogelijkheid hebben bij te dragen aan de continue innovatie en verbetering van processen, diensten en producten.

5. Goed personeel
Werknemers en management moeten van elkaar weten wat ze moeten doen en wat er moet gebeuren. Verder moeten werknemers goed kunnen samenwerken, elkaar aanvullen en flexibel inzetbaar zijn om hun doel te bereiken.

Nieuws